In 1971 veranderde de naam. De Boerinnenbond werd KVLV (Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen). En vanaf toen waren naast de boerinnen ook vrouwen van het platteland welkom. Zo groeide het ledenaantal in Steenkerke gestaag. Er kwam ook een ruimere programmatie met verschillende thema's. De landbouwvrouwen kregen een aparte plaats binnen KVLV, onder de naam 'Agrawerking'.
...