Pastoor Filip Debruyne van Kuurne woont niet langer in de pastorie aan de Kortrijksestraat. De woning voldoet niet langer aan de hedendaagse eisen, de gemeente Kuurne wenst geen investeringen meer te doen om het gebouw als pastoriewoning te behouden. In overleg met de Kerkfabriek Sint-Michiel en de pastoor zelf wordt de pastorie ter beschikking gesteld aan het gemeente...