Pastoor Filip Debruyne van Kuurne woont niet langer in de pastorie aan de Kortrijksestraat. De woning voldoet niet langer aan de hedendaagse eisen, de gemeente Kuurne wenst geen investeringen meer te doen om het gebouw als pastoriewoning te behouden. In overleg met de Kerkfabriek Sint-Michiel en de pastoor zelf wordt de pastorie ter beschikking gesteld aan het gemeente...

Pastoor Filip Debruyne van Kuurne woont niet langer in de pastorie aan de Kortrijksestraat. De woning voldoet niet langer aan de hedendaagse eisen, de gemeente Kuurne wenst geen investeringen meer te doen om het gebouw als pastoriewoning te behouden. In overleg met de Kerkfabriek Sint-Michiel en de pastoor zelf wordt de pastorie ter beschikking gesteld aan het gemeentebestuur. Aan het Bisdom wordt gevraagd om de bijzondere bestemming van het gebouw op te heffen.Maar omdat de gemeente Kuurne geen woning meer ter beschikking stelt van de pastoor - officieel de bedienaar van de eredienst - is ze verplicht te voorzien in een zogenaamde woonstvergoeding. "Dat is het subjectief recht van de bedienaar", duidt schepen van Financiën Jan Deprez (CD&V). "Het gaat om een forfaitair bedrag dat de persoon in kwestie in staat moet stellen een passende woning te vinden, in goede staat van onderhoud en voorzien van voldoende comfort. Concreet moet de woning voldoende ruim zijn om zowel het privé- als het ambtsgedeelte te waarborgen." Net als voor de bedienaren van de protestantse geloofsgemeenschappen Christengemeenschap Ichtus en de Evangelische Kerk Kuurne is een forfaitaire woonstvergoeding van 500 euro per maand, jaarlijks geïndexeerd sinds 2014, voorzien. "Deze vergoeding gaat retroactief vanaf 1 januari dit jaar in", aldus de schepen nog. Open VLD-raadslid Rik Bouckaert vroeg zich af wat er met de oude pastoriewoning zal gebeuren. "Ik neem aan dat verkrotting niet echt een optie is?" "Dat is een goede vraag", repliceerde schepen van Kerkfabrieken Ann Messelier (CD&V). "We nemen de opdracht om ons gemeentelijk patrimonium te downsizen au serieux. De pastorie en jeugdhuis Tap zijn twee dringende vraagstukken die we zeker meenemen in ons plan 2035. Maar hoe die toekomst er effectief zal uitzien, daar heb ik op vandaag nog geen zicht op."