Een losliggende tegel op het voetpad? Een omgewaaide boom in een groenzone? Een verstopte rioolkolk? De Kuurnse diensten proberen het openbaar domein dagdagelijks in topconditie te houden, maar inwoners kunnen voortaan ook een handje helpen door problemen op het openbaar domein te melden. Via het meldpunt op onze site kan iedereen de locatie van het probleem op kaart aangeven en eventueel een foto uploaden. De gemeente probeert dan zo snel mogelijk een oplossing te bieden.

Medewerkers kunnen ten allen tijde de status van een vraag of melding opvolgen. De gemeentelijke diensten brengen je op de hoogte als het probleem is opgelost.

www.kuurne.be/melding

Ook voor praktische en andere vragen over de gemeentelijke diensten, documenten, vrijetijdsaanbod en dies meer is er nu een meldpunt.

www.kuurne.be/vraag