Daarnaast werd Wereldalzheimerdag eveneens uitgekozen om aan te kondigen dat in de spelobib voortaan ook gezelschapsspelen specifiek voor mensen met dementie gratis kunnen ontleend worden. "Alleen al in Vlaanderen wonen er 132.000 mensen met dementie en tegen 2035 zal dit cijfer enkel maar blijven stijgen", vertelt schepen van Wel...

Daarnaast werd Wereldalzheimerdag eveneens uitgekozen om aan te kondigen dat in de spelobib voortaan ook gezelschapsspelen specifiek voor mensen met dementie gratis kunnen ontleend worden. "Alleen al in Vlaanderen wonen er 132.000 mensen met dementie en tegen 2035 zal dit cijfer enkel maar blijven stijgen", vertelt schepen van Welzijn, Gezondheid en Geluk Bram Deloof. "We wilden heel graag iets doen rond het thema 'vrije tijd' voor personen met dementie en kwamen al vlug bij gezelschapsspelen. Samen een spel spelen met iemand die dementie heeft is niet eenvoudig en vaak een grote uitdaging. Spelplus ontwikkelde enkele gezelschapsspelen, specifiek voor personen met dementie. Er werden enkele van die spelen aangekocht die je vanaf nu zal kunnen ontlenen in de spelobib. Daarnaast hadden we graag een spelnamiddag georganiseerd, maar door corona kon dit helaas niet doorgaan." Gezien in het verleden reeds duidelijk was geworden dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie, wil gemeente Kuurne nu tegemoet komen aan die informatiehonger. "Als gemeente kregen wij de kans om deze brochure te personaliseren", gaat schepen Bram Deloof verder. "Dankzij de medewerking van een aantal personen met dementie en hun mantelzorgers is het gebruikte beeldmateriaal heel persoonlijk. We zijn hier dan ook terecht trots op. Daarom leek Wereldalzheimerdag het ideale moment om deze brochure te lanceren." De gloednieuwe brochure in magazinevorm kwam tot stand met de hulp van diverse partners zoals de VVSG, de Vlaamse Ouderenraad, de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. (BRU)