Welke rol moet de Tramstatie spelen in het Kuurne van 2035? Hoe zien het Vlaspark, het Marktplein, Sint-Pieter en Damier er binnen 15 jaar uit? En op welke manier verplaatsen we ons in de eigen gemeente? Het zijn maar enkele van de vele vragen die in het participatieproject 'Kuurne 2035' worden gesteld. Samen met intercommunale Leiedal wil het gemeentebestuur op zoek gaan naar de noden, wensen en ideeën van de Kuurnenaar.
...

Welke rol moet de Tramstatie spelen in het Kuurne van 2035? Hoe zien het Vlaspark, het Marktplein, Sint-Pieter en Damier er binnen 15 jaar uit? En op welke manier verplaatsen we ons in de eigen gemeente? Het zijn maar enkele van de vele vragen die in het participatieproject 'Kuurne 2035' worden gesteld. Samen met intercommunale Leiedal wil het gemeentebestuur op zoek gaan naar de noden, wensen en ideeën van de Kuurnenaar. "We staan als fel verstedelijkte gemeente voor een pak uitdagingen", duidt burgemeester Francis Benoit (CD&V) het initiatief. "De bevolking verandert, de mobiliteit is niet te vergelijken met vijf, tien of twintig jaar geleden en we moeten op zoek naar een evenwicht tussen woningen en groen. Ook het klimaatvraagstuk heeft een enorme impact op de toekomst van onze gemeente. Daarom dat we al verder vooruit denken. We hebben heel wat plannen en willen op verschillende plekken zaken realiseren, maar we moeten ook draagvlak hebben bij de Kuurnenaar. Daarom deze participatieronde."Een behapbare, klare en interactieve tentoonstelling in de bibliotheek én een online enquête via www.kuurne.be/2035 stellen je als inwoner de vraag welke klemtonen jij graag zou zien, welke projecten jouw voorkeur wegdragen en op welke manier je dat het liefst gerealiseerd ziet. "We willen samen met inwoners - jong en oud -, maar ook handelaars en ondernemers nadenken over een leefbare en levendige toekomst", zegt schepen van Openbare Ruimte Ann Messelier (CD&V). "Dit is niet een zoveelste studie, maar een concrete voorstelling van Kuurne in 2035. Een aantal plannen die nu al op tafel liggen, willen we op elkaar afstemmen en met elkaar verbinden.""De tentoonstelling neemt je enerzijds mee terug in de tijd en toont hoe fel Kuurne de voorbije decennia is geëvolueerd van een dorp aan de Leie naar een fel verstedelijkte en heel dichtbevolkte gemeente", pikt Nele Vandaele van Leiedal in. "Daarnaast schetsen we heel concreet waar en hoe we de gemeente kunnen ontharden en vergroenen en bekijken we de mobiliteit in het Kuurne van morgen. Het komt er nu vooral op aan om heel concrete keuzes te maken."De tentoonstelling in de bib is open vanaf dinsdag 24 september en loopt nog tot en met 11 oktober. Op zaterdag 5 oktober, tijdens de Ezelsfeesten, trekken het gemeentebestuur en Leiedal naar buiten met de expo om zo nog meer meningen aan bod te kunnen laten komen. "Het is erg belangrijk dat iedereen zijn of haar idee effectief laat horen. Wie dus de noodzaak voelt iets te moeten zeggen over de toekomst van Kuurne: dit is het moment bij uitstek", besluit burgemeester Benoit. "We werken samen met experten en met het ervaren Leiedal, maar bovenal hebben we nood aan uw stem. Alleen zo kunnen we onze gemeente met respect voor de veelzijdige rijkdom samen op een gezonde manier naar de toekomst loodsen."