In de commissie Toerisme van het Vlaams parlement stond dinsdag de bespreking van de begroting 2021 op de agenda. Daarbij kwam de structurele ondersteuning van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) ter sprake.
...

In de commissie Toerisme van het Vlaams parlement stond dinsdag de bespreking van de begroting 2021 op de agenda. Daarbij kwam de structurele ondersteuning van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) ter sprake. "Elk jaar opnieuw staan onze reddingsdiensten in voor de veiligheid van de baders, dit jaar soms in heel moeilijke situaties. Enkele maanden geleden beloofde minister Demir dat ze ging zorgen voor een structurele ondersteuning van deze diensten. Vandaag bevestigde ze haar intentie, het is enkel nog wachten op de evaluatie van afgelopen zomer. Ik twijfel er niet aan dat deze positief zal zijn en dat de kustredders eindelijk de structurele ondersteuning zullen krijgen die ze verdienen", aldus Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD).De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) is verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers op het strand en in het water. Dat resulteert jaarlijks in honderden interventies voor mensen die in de problemen komen op het strand en in zee. De aanwezigheid van de redders verhindert dat aantal van deze incidenten mogelijks fataal aflopen.De financiering van IKWV stond sinds enige tijd op de helling. Tot voor kort werd de kustreddingsdienst gefinancierd door de tien aangesloten kustgemeenten, de Vlaamse Overheid, afdeling scheepvaartbegeleiding, een private partner en de provincie West-Vlaanderen. Door de afslanking van de provincies mocht de provincie geen deel meer uitmaken van IKWV en zou normaal ook de provinciale ondersteuning wegvallen. Maar intussen besloot het provinciebestuur om toch verder middelen voor IKWV te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. "Ook volgend jaar mogen ze rekenen op 250.000 euro", zo meldt het kabinet van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. En daar komt nu dus normaal ook structurele ondersteuning uit Vlaanderen bij. (HH)