De lokale overheden en politiezones aan de kust stellen vast dat het aantal (transit)illegalen de jongste weken spectaculair is gestegen. Zo werden in Zeebrugge al 700 illegalen opgepakt, in de omgeving van Veurne nog eens 400. "Iedereen zit op zijn tandvlees, de lokale politie, de scheepvaartpolitie,... Onze manschappen werken dag en nacht", aldus Carl Decaluwé.
...

De lokale overheden en politiezones aan de kust stellen vast dat het aantal (transit)illegalen de jongste weken spectaculair is gestegen. Zo werden in Zeebrugge al 700 illegalen opgepakt, in de omgeving van Veurne nog eens 400. "Iedereen zit op zijn tandvlees, de lokale politie, de scheepvaartpolitie,... Onze manschappen werken dag en nacht", aldus Carl Decaluwé.40 bijkomende agentenEr is daarom een brief opgesteld die nu richting minister Jambon gaat. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zal hiervan op de hoogte gesteld worden. "We vragen 40 bijkomende eenheden van de federale politie", aldus de gouverneur. Daarnaast wil de kust dat er ook een mobiel afhandelingscentrum komt, om de opgepakte illegalen meteen te registeren. Als onze aandacht ook maar een paar dagen durft te verslappen dan zitten we hier binnen de kortste keren met een tentenkamp zoals in Calais en Duinkerke"Als er nu een groep van een twintigtal mensen wordt opgepakt, wordt het hele korps ingeschakeld om die zaken af te handelen. Daarnaast moet er een ambtenaar van Dienst Vreemdelingenzaken worden aangesteld voor West-Vlaanderen. Bijna elke provincie heeft die, behalve West-Vlaanderen terwijl één op de drie van de opgepakte vluchtelingen opgepakt wordt aan de kust. We hebben echt hulp nodig om deze situatie onder controle te krijgen", zegt Carl Decaluwé. "Als onze aandacht ook maar een paar dagen durft te verslappen dan zitten we hier binnen de kortste keren met een tentenkamp zoals in Calais en Duinkerke."Toeristische zomer Marc Vanden Bussche, voorzitter van het kustburgemeesteroverleg, sluit zich daar bij aan. "We moeten zorgen dat we voorbereid zijn, want straks breekt het toeristische seizoen aan, met op bepaalde plaatsen een bevolkingsverdubbeling. We moeten dan rekening houden met tal van andere facetten. Deze problematiek straalt zeker af op onze kustregio. Dat is geen vrees, maar een realiteit. Maar iedereen zit op dezelfde golflengte en we zijn goed op elkaar ingespeeld. We hopen nu op voldoende middelen vanuit Binnenlandse Zaken om deze situatie professioneel aan te pakken", aldus Marc Vanden Bussche. Hij onderstreept nog eens dat de politie al werk genoeg heeft met twee grote opvangcentra in de buurt, namelijk in zijn Koksijde en het naburige Lombardsijde. "Straks, vanaf mei, zijn de eerste mensen die hier terecht zijn gekomen uitgeprocedeerd en kunnen ze vertrekken. We hopen dat die plaatsen niet opnieuw ingenomen zullen worden." De budgetten worden de komende weken vanuit Binnenlandse Zaken toegekend. "We hopen binnen de maand te weten waar we kunnen op rekenen", aldus Marc Vanden Bussche.(belga)