Het ontslag van de Kurt Devooght is geen goed nieuws voor het bisdom Brugge. Het aantal priesters dat een curriculum als dat van Kurt Devooght kan voorleggen is beperkt. De priester is op vlak van economie en ethiek bijzonder goed onderlegd. Hij is onder meer doctor in de economische wetenschappen, was directeur-econoom van het Leo XIII-seminarie in Leuven, wetenschappelijk onderzoeker aan de London School of Economics and Political Science en aan ...