Reeds bij de opening van het hernieuwde park werd onze nieuwsgierigheid gewekt. Een loopplank leidde naar het prieeltje dicht bij het zwembad, daar zou een bijenkolonie zijn nieuwe huis vinden, als onderdeel van een kunstwerk.
...

Reeds bij de opening van het hernieuwde park werd onze nieuwsgierigheid gewekt. Een loopplank leidde naar het prieeltje dicht bij het zwembad, daar zou een bijenkolonie zijn nieuwe huis vinden, als onderdeel van een kunstwerk.Moeilijk om je daar iets bij voor te stellen, maar vrijdag kreeg die aankondiging een concrete invulling. In het gemeentepark bevinden zich twee prieeltjes die als waardevol bouwkundig erfgoed zijn geklasseerd. In het prieeltje aan de kant van het zwembad wordt een glazen box gehangen met daarin een fuik, een soort van netconstructie. Daar liet imker Bram Desloovere vrijdag een kolonie van 10.000 bijen in los. Binnen een paar maanden zullen daar 60.000 bijen zitten, een volwassen kolonie. De fuik zal hun nest worden, dan wordt ook de glazen box verwijderd. Het prieeltje zal een schouwspel worden voor de bezoekers van het park.Maar daar blijft het niet bij, de activiteit van de bijen wordt geregistreerd. Het zoemen en kwaken gebeurt op een bepaalde frequentie die geregistreerd wordt door een technische installatie in het tweede prieeltje. Het resultaat is een lichtspel dat varieert op de tonen van de activiteit van de bijen. "Dat is het mooie", vindt Luc Lannoy die samen met de andere leden van de werkgroep kunst vijf jaar lang dit moment voorbereidde. "De combinatie van natuurlijke elementen - de bijen en de mist - en beweging, licht en geluid zijn kenmerkend voor het werk van Boursier-Mougenot. Het is dankzij 'De nieuwe opdrachtgevers', een organisatie die zowel particulieren als overheden adviseert bij aankoop van kunst, dat we bij deze kunstenaar terecht kwamen."De officiële opening is pas op 15 juni, het lichtspel en de mistbewegingen zullen al vroeger merkbaar zijn. Overdag zal er enkel mist te bespeuren zijn. "Het kunstwerk is voortdurend in beweging, onvoorspelbaar door de onvoorspelbare bewegingen die de bijen zullen maken", licht Luc Lannoy nog toe. "Bij valavond worden de bijen stil, dan worden fragmenten van tijdens de dag hernomen zodat 's avonds het licht- en mistspel het park een heel bijzondere aanblik zal bezorgen."(SLW)