De voltallige gemeenteraad en de OCMW-raad ondertekenden het charter van gezonde gemeente en in dat kader organiseerde het bestuur een borstkankerpreventieactie. Daarin willen ze vrouwen tussen de 50 en 69 jaar warm maken om deel te nemen aan het preventief borstkankeronderzoek. "Als gemeente scoren wij onder het gemiddelde, wat inhoudt dat te weinig vrouwen ingaan op het gratis onderzoek. Dat onderzoek is nodig om bo...