"Het draaiboek loopt vrij gelijk met dat van het reguliere onderwijs", weet Dirk Lievens, directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Roeselare (SAMW). "De invulling daarvan is gericht naar onze specifieke behoeften van onze opleiding."
...

"Het draaiboek loopt vrij gelijk met dat van het reguliere onderwijs", weet Dirk Lievens, directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Roeselare (SAMW). "De invulling daarvan is gericht naar onze specifieke behoeften van onze opleiding.""Bij de blazers bijvoorbeeld wordt de zwaarste beveiliging voorzien, zodat iedereen met een gerust gemoed kan komen les volgen", gaat Lievens verder. "Ze worden ver uit elkaar gezet, er wordt met plexischermen gewerkt en daarbij zijn er ook faceshields en mondmaskers. Als ze spelen, gaat dat mondmasker af, maar door de afstand en plexischermen vormt dat geen probleem. Dat is een serieuze investering. Voor ons schuilt de grootste uitdaging erin dat we de gebouwen delen met andere mensen. Het grote voordeel is dat we op vlak van coronamaatregelen dezelfde taal spreken." Bij het SAMW kan je ook acteeropleidingen volgen. "Daar komt doorgaans samenspel en dus ook fysiek contact bij kijken. Dat is nu iets wat we in de eerste fase vermijden. We focussen nu meer op onderzoek en de rolstudie. Tijd is onze vriend daarin. Dat samenspel komt dan later aan bod (lees: volgend jaar). Maar het is niet zozeer dat we de inhoud van onze cursussen moeten aanpassen." Eenzelfde geluid horen we ook bij het Conservatorium in Kortrijk. "We hebben een aantal afdelingen in de deelgemeenten en moeten alles per locatie en zelfs per lokaal bekijken. Muziek, woord en dans zijn immers heel uiteenlopende domeinen met eigen behoeften."Het aantal inschrijvingen verloopt iets stroever in Kortrijk. "We zitten nog niet aan onze volledige capaciteit, maar de situatie is evenwel niet dramatisch. Het scheelt enorm dat we dit jaar geen Conservatoriummarkt konden organiseren, waarbij we de leerlingen via demo's konden laten kennismaken met de richtingen en instrumenten. Die markt levert doorgaans heel wat inschrijvingen op. We hebben geprobeerd om via sociale media een boost te zorgen, maar vaak is ons publiek te jong. Daarom denken we eraan om een soort speelplaatsconcertjes te organiseren. De inschrijvingen lopen bij ons nog tot 30 september.""In Roeselare lopen de inschrijvingen vrij gelijkaardig met die van dezelfde periode vorig jaar. "We verwachten in elk geval geen groot verschil", aldus Dirk Lievens. "Ik wil evenwel nog eens benadrukken dat wij een creatieve sector zijn. Dat betekent dus dat wij creatieve oplossingen kunnen bedenken en uitwerken. Wij hebben mensen in huis die heel goed zijn in oplossingen bedenken en het vereist al ons vermogen, maar het is meer dan de moeite waard. Cultuur is heel belangrijk, zodat mensen naast hun dagelijkse besoignes kunnen ontspannen."