KSA Rafiki telt zo'n 200 leden, waarvan het overgrote deel meegaat op kamp. "Het kamp heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan. We hebben meteen beslist om te gaan en te bekijken hoe we dit zouden aanpakken", zegt Litsa Vandecasteele van KSA Rafiki.
...

KSA Rafiki telt zo'n 200 leden, waarvan het overgrote deel meegaat op kamp. "Het kamp heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan. We hebben meteen beslist om te gaan en te bekijken hoe we dit zouden aanpakken", zegt Litsa Vandecasteele van KSA Rafiki. De Varsenaarse jeugdbeweging voor meisjes heet sinds de reorganisatie in 2015 Rafiki. In het Swahili betekent dit immers 'vriend', maar de naam verwijst ook naar het aapje uit The Lion King."Zo'n grote deelname hadden we gezien deze omstandigheden eigenlijk niet verwacht; we gaan naar Zolder in Limburg in een kamphuis. We moeten in bubbels werken en hebben gekozen voor vier bubbels gebaseerd op de bestaande groepen binnen onze jeugdbeweging", zegt Litsa. "Leden onder en boven de twaalf jaar worden alvast strikt gescheiden. Normaal gezien gaan we met de trein, maar dit is nu niet haalbaar. We leggen een vijftal bussen in, dat is een dure investering. We organiseren elk jaar een snoepverkoop en die bracht dit jaar gelukkig veel op. Ook de fuif bracht heel wat centen in het laatje." "De leiding bestaat uit 18 personen maar voor een aantal groepen hebben we nu ook een beroep gedaan op enkele oud-leiders. En we bouwen extra maatregelen in. Zo vragen we dat elk kind een eigen persoonlijke drinkfles meebrengt. Onze koepelorganisatie stelt handgel en ontsmettingsmateriaal ter beschikking. Voor de rest proberen we het uiteraard veilig te houden, maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat onze kampgasten een leuk verblijf zullen hebben."Litsa Vandecasteele woont in Jabbeke en studeert toegepaste psychologie. "Vanaf het eerste leerjaar ben ik lid geworden van de meisjes-KSA en ben er sindsdien niet meer van weg gegaan. Zowat elke vriendin uit de klas zat in de KSA en nu nog altijd is dat dezelfde vriendinnengroep. Al 15 jaar lang dus!"Ook de gemeente Jabbeke doet mee haar duit in het zakje voor het goede verloop van het kamp. Elk jaar zorgt de gemeente voor het vervoer van het materiaal, dit jaar dus ook. Maar KSA Rafiki komt net als KSA De Blauwe Torre, de evenknie voor jongens, op 10 augustus terug uit kamp. Vanuit de gemeente zijn er lokalen vrijgemaakt zodat zowel de jongens als de meisjes van de KSA veilig terug in Varsenare kunnen arriveren. (PA)