Wanneer we het over het ontstaan van KSA Pittigem hebben, komen we haast automatisch uit bij Maria Declerck en haar dochter Sarah. Zij stonden twintig jaar geleden aan de wieg van de KSA in Pittem. Destijds was er een zekere malaise op het vlak van de jeugdverenigingen. Toen Sarah terugkwam van een eerder teleurstellend kamp besloot ze om samen met een aantal vrienden zelf een afdeling van de KSA op te richten. Het eerste jaar startten ze eerder bescheiden met twee afdelingen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Vanaf het tweede jaar konden ze al uitbreiden naar zes leeftijdsgroepen.
...

Wanneer we het over het ontstaan van KSA Pittigem hebben, komen we haast automatisch uit bij Maria Declerck en haar dochter Sarah. Zij stonden twintig jaar geleden aan de wieg van de KSA in Pittem. Destijds was er een zekere malaise op het vlak van de jeugdverenigingen. Toen Sarah terugkwam van een eerder teleurstellend kamp besloot ze om samen met een aantal vrienden zelf een afdeling van de KSA op te richten. Het eerste jaar startten ze eerder bescheiden met twee afdelingen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Vanaf het tweede jaar konden ze al uitbreiden naar zes leeftijdsgroepen."Na enkele zware beginjaren is het voor de vereniging enkel maar in stijgende lijn gegaan", weet Emille Bardyn. "Momenteel tellen we om en bij de 250 leden. Aan de basis van dit mooie ledenaantal ligt volgens mij de sterke leidinggroep die we steeds gehad hebben. Op dit moment bestaat onze groep uit 33 gemotiveerde mensen, wat toch wel een luxe is. Vooral naar het organiseren van activiteiten toe maakt de grote groep het wat makkelijker.""Naast de gemotiveerde groep speelt ook het feit dat onze activiteiten op zaterdag en om de veertien dagen doorgaan echt wel een rol. Dit biedt aan de ouders meer ruimte om andere zaken te plannen en van de zondag een familiedag te maken. Het zorgt er ook voor dat de leiding meer tijd heeft om de namiddagen degelijk voor te bereiden. Ten slotte speelt ook de mond-tot-mondreclame zeker een rol. Kinderen zitten samen in de klas en wanneer al enkele vriendjes naar de KSA komen, is de stap om het ook te doen sneller gezet. Dat is ook de reden waarom we heel wat leden uit buurgemeenten hebben.""Het spreekt voor zich dat corona een flinke domper op ons feestjaar gezet heeft gezet", gaat Justine Vancoillie verder. "Het begint al met de inschrijvingen. Hierbij hebben we het aantal toegelaten leden per leeftijdsgroep moeten beperken tot een bubbel van vijftig, waarbij we voorrang gegeven hebben aan diegenen die vorig jaar al lid waren. Dit aantal is aangevuld met nieuwe leden in volgorde van registratie. Als de bubbel volzet is, moeten we sommigen noodgedwongen op een wachtlijst zetten", legt Justine uit."De vijf bubbels worden voor de activiteiten ook verspreid over Pittem. Twee groepen zitten aan de jeugdlokalen, één groep op het speelveld naast de sporthal, één op het grasveld naast het kerkhof en de laatste in het Broeders Maristenpark. Elke zaterdag wordt er dan doorgeschoven, zodat iedereen eens op elke locatie kan spelen", vertelt Justine.We kijken ook nauwgezet toe op de afstandsregels en de mondmaskerplicht, al hebben we toch wat bedenkingen bij de opgelegde regels. De kinderen jonger dan 12 jaar mogen op school onbeperkt ravotten en mekaar vastpakken, maar bij de jeugdbeweging mag dit niet meer. Bij de jongeren vanaf 12 jaar is de situatie dan weer omgekeerd. Deze moeten op school constant een mondmasker dragen, maar moeten dit bij de jeugdbeweging opeens niet meer. Wij nemen alvast geen enkele risico en verplichten ieder lid van de leiding en alle leden ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen.""Ook de startdag was anders dan de vorige jaren. De kinderen en jongeren moesten via twee afzonderlijke ingangen (-12 jaar en +12 jaar) binnen komen. De ouders moesten ook verplicht een mondmasker dragen en werden niet op het terrein toegelaten.""Het spreekt voor zich dat dit alles een grote druk op de leidinggroep legt en dat iedereen zich meer dan bewust is van zijn verantwoordelijkheid. We durven echt wel toegeven dat we op dit moment een beetje het slachtoffer zijn van onze populariteit", klinkt het."Ondanks alle perikelen kijken we echter toch al vooruit naar volgend jaar. Als alles positief zou evolueren, willen we op 5, 6 en 7 maart 2021 een feestweekend organiseren", vertellen Justine Vancoillie en Emille Bardyn. "We plannen niet alleen activiteiten voor de leden, maar ook voor de familieleden, dus ook voor de opa's en oma's en de ouders. Onze leidinggroep is alleszins gedreven en is vastberaden om er ook dit werkjaar een succes van te maken. We zijn het er roerend over eens dat, ondanks alles, de KSA zichzelf moet kunnen blijven en de slogan van dit jaar 'Schouders eronder' is dan ook absoluut van toepassing." (JG)