"De streekbierbar die we vorig jaar oktober in ons KSA-heem op touw zetten, was zowat de laatste dag dat we er onderdak hadden. Tijdens de week die volgde, werden enkele van onze leiders ontboden bij de burgemeester. Daar kregen we te horen dat onze vertrouwde stek voor de jeugdbeweging zou worden gesloten", steekt hoofdleider Jonas Dehaeze van wal. Het interieur van de voormalige kapel, waar het jaartal 1864 op de beschermde gevel prijkt, heeft betere tijden gekend. De trapleuning laat los en de houten zoldervloer ligt hier en daar onvast. "Met deze onveilige punten die niet meteen een gevaar vormen, hield elk van ons...

"De streekbierbar die we vorig jaar oktober in ons KSA-heem op touw zetten, was zowat de laatste dag dat we er onderdak hadden. Tijdens de week die volgde, werden enkele van onze leiders ontboden bij de burgemeester. Daar kregen we te horen dat onze vertrouwde stek voor de jeugdbeweging zou worden gesloten", steekt hoofdleider Jonas Dehaeze van wal. Het interieur van de voormalige kapel, waar het jaartal 1864 op de beschermde gevel prijkt, heeft betere tijden gekend. De trapleuning laat los en de houten zoldervloer ligt hier en daar onvast. "Met deze onveilige punten die niet meteen een gevaar vormen, hield elk van ons al langer rekening. In de loop der jaren hebben KSA'ers zelf de gebreken trachten te herstellen, een zestal jaar terug werden noodlichten en brandblussers geïnstalleerd. We deden ons best, zonder strikt te weten wat de strengere veiligheidsvoorschriften zijn. Sedert de sluiting verhuisden we naar de leegstaande Engelkerk, die al even bouwvallig is. We moeten echt improviseren om voldoende plaats te vinden, waardoor er minder speelkansen zijn voor de kinderen", gaat Dehaeze verder.Tijdens hun afgelopen zomerkamp midden augustus trachtte de KSA-groep al met enkele ludieke acties lichte druk te zetten. Het spandoek waarop ze 'Ons doel: ons heem terug' verfden, verscheen niet groot genoeg in beeld tijdens de BinckBank Tour, de kaartjes die ze naar de lokale beleidsmakers stuurden, oogstten wel bijval. Een drietal Ichtegemse gemeenteraadsleden antwoordde met de boodschap er werk van te maken. Of het ook een agendapunt wordt op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad, is hoofdleider Jonas niet bekend. "We willen er met zoveel mogelijk (oud-)leiders aanwezig zijn, waarmee we duidelijk zullen maken: 'Hallo, wij zijn er ook nog.' We zagen al een plattegrond van de nieuwe indeling na renovatie, maar vernamen verder weinig echte vooruitgang. Wellicht biedt het gemeentebestuur ons een helpende hand om het zwaar materiaal zoals rekken, toog en koelkast uit het heem te verhuizen en krijgen we met onze acties schot in de zaak."Naar aanleiding van een controlerondgang van de brandweer besliste het gemeentebestuur eind 2018 om het KSA-gebouw langs de Koekelarestraat onmiddellijk te sluiten. "Er zijn in het gebouw verschillende zaken niet meer in orde, zodat de veiligheid van onze jeugd niet meer kon gegarandeerd worden", duidt schepen van Jeugd Tina Ledaine. "Eind januari kreeg het college de adviesnota van het stabiliteitsonderzoek, halfweg maart werd de ontwerper aangesteld. Met de leiding en bestuur van KSA zaten we al samen om alle plannen en ideeën te bespreken. Deze week kwam de ontwerper terug met een aangepast plan en dit zal nog afgestemd worden met de wensen van KSA. Er is een budget voorzien van 200.000 euro op de begroting van 2019. De volgende stap is de vergunningsaanvraag waar ook advies moet gegeven worden van Aquafin, brandweer en provincie. Vervolgens is een bestek en de aanbesteding aan de beurt. We gaan er alles aan doen om de werken te kunnen opstarten komend voorjaar, zodat de KSA zijn heem terugkrijgt tegen de volgende startdag."(Hendrik Verplancke)