"De streekbierbar die we vorig jaar oktober in ons KSA-heem op touw zetten, was zowat de laatste dag dat we er onderdak hadden. Tijdens de week die volgde, werden enkele van onze leiders ontboden bij de burgemeester. Daar kregen we te horen dat onze vertrouwde stek voor de jeugdbeweging zou worden gesloten", steekt hoofdleider Jonas Dehaeze van wal. Het interieur van de voormalige kapel, waar het jaartal 1864 op de beschermde gevel prijkt, heeft betere tijden gekend. De trapleuning laat los en de houten zoldervloer ligt hier en daar onvast. "Met deze onveilige punten die niet meteen een gevaar vormen, hield elk van ons...