Zeker is dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder van de Noordlaan de herinrichting van het kruispunt met de Aartrijkestraat definitief heeft goedgekeurd. Het zou maar al te gek zijn mocht dat nog niet zijn gebeurd, want ondertussen is de heraanleg van dat kruispunt nabij restaurant Noord 57 volop aan de gang. Er blijven verkeerslichten staan, maar het nu nog drukke kruispunt wordt volgend jaar tweederangs. Dat betekent dat niet alle verkeersbewegingen er nog toegelaten zullen zijn.
...

Zeker is dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder van de Noordlaan de herinrichting van het kruispunt met de Aartrijkestraat definitief heeft goedgekeurd. Het zou maar al te gek zijn mocht dat nog niet zijn gebeurd, want ondertussen is de heraanleg van dat kruispunt nabij restaurant Noord 57 volop aan de gang. Er blijven verkeerslichten staan, maar het nu nog drukke kruispunt wordt volgend jaar tweederangs. Dat betekent dat niet alle verkeersbewegingen er nog toegelaten zullen zijn.We zetten even op een rijtje wat straks nog zal mogen en wat niet meer. Komende vanuit de richting Aartrijke zal er op het genoemde kruispunt enkel nog rechtdoor richting brandweerkazerne en stadskantoor gereden mogen worden. Dus niet meer afslaan richting Roeselare of Brugge. Komende vanuit de richting stadskantoor wordt afslaan naar links richting Roeselare eveneens verboden, maar mag er wel nog rechtdoor naar Aartrijke gereden worden of rechts naar Brugge.Wie langs de Noordlaan op het kruispunt met de Aartrijkestraat komt, kan vanuit de richting Roeselare uiteraard rechtdoor naar Brugge rijden of rechts naar het stadskantoor. Maar niét links naar Aartrijke. Om die beweging te maken, zal er doorgereden moeten worden tot aan het kruispunt met de Industrielaan, waar er na de heraanleg bijkomende verkeerslichten voorzien zijn.Wie langs de Noordlaan vanuit de richting Brugge op het kruispunt met de Aartrijkestraat komt, mag rechtdoor naar Roeselare, links naar het stadskantoor, maar niét rechts naar Aartrijke rijden.Op het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat worden de verkeerslichten vervangen door nieuwe exemplaren met voor de zwakke weggebruikers het zogenoemde vierkant groen. Dat betekent dat fietsers en voetgangers uit alle richtingen tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl de auto's wachten.Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Aartrijkestraat vanaf Aartrijke af te sluiten ter hoogte van de Noordlaan, zoals langs de Vredelaan bij de Meibos- en Molenstraat. Er werd echter van die zware ingreep afgezien om geen stokken in de wielen te steken van de hulpdiensten, de lijnbussen en de vele fietsers, die de Noordlaan via de Aartrijkestraat oversteken.En dan is er het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Industrielaan, in de directe omgeving van de chocolaterie Dumon. Daar moet het verkeer vanuit Aartrijke momenteel verplicht naar links in de Industrielaan afslaan om de werkzaamheden aan het kruispunt met de Noordlaan mogelijk te maken. Die nieuwe situatie nabij Dumon is tegelijkertijd een proefopstelling voor de toekomst, want de hoofdontsluiting vanuit Aartrijke zal sowieso definitief via de Industrielaan gebeuren richting het opvallende, groene Fluvius-gebouw. Op die plaats, het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan, komen er extra verkeerslichten en zal je vanuit elke richting alle kanten op kunnen: links, rechts en rechtdoor.Of anders gezegd: net zoals het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat tweederangs wordt, zal dat met de Industrielaan de eerste viool spelen.Hamvraag: zal er dan enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk zijn in het stukje van de Aartrijkestraat tussen de Industrielaan en de Noordlaan (langs de chocolaterie)? Antwoord: neen, al zal het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Industrielaan zó heraangelegd worden dat het sterk ontradend wordt om via dat stukje de stad met de auto in te rijden. Maar het zal wél mogen, wat goed nieuws is voor onder andere de brandweer en andere hulpdiensten, die nu tijdverlies vreesden om de brandweerkazerne of het ziekenhuis te bereiken. Fietsers zullen sowieso dat meer autoluwe deeltje van de Aartrijkestraat mogen gebruiken en hoeven niet bang te zijn om ter hoogte van de Noordlaan van de sokken gereden te worden, want het gemotoriseerde verkeer mag daar dan niet meer naar rechts richting Roeselare of links richting Brugge. Enkel rechtdoor. Zo kunnen er zich nog amper conflicten met fietsers voordoen en wordt de veiligheid van de zwakke weggebruikers maximaal gewaarborgd.Om het autoverkeer vanuit de richting Aartrijke de Industrielaan te doen nemen, zal het kruispunt nabij de chocolaterie Dumon heel verstandig heringericht moeten worden. Anders zal er in het stukje van de Aartrijkestraat tot aan de Noordlaan te veel sluipverkeer richting stadscentrum ontstaan. De stad neemt een studiebureau onder de arm om een vernuftig plan op papier te zetten.De achillespees van de nieuwe entree naar Torhout via de Industrielaan? De zoen- en vroemzone ter hoogte van de stedelijke sporthal. Daar plots veel meer verkeer laten passeren, zal in geen geval de verkeersveiligheid verhogen.