"Ik ben reeds jaren bezig met innovatieve oplossingen voor mestverwerking en ik was dan ook bijzonder gelukkig dat mijn concept werkte", begint Kristof Vansevenant. Hij runt het bedrijf Green Service Europe, expert op het gebied van mestverwerking, maar nu komt hij met een heuse primeur op de proppen. "We zitten in Vlaanderen met een gigantisch mestprobleem. Het is niet mogelijk om die mest uit te voeren naar het buitenland en het is ook een grote kost om de mest te verwerken. Ik ontwierp een systeem waarbij landbouwers hun mest of afval zelf kunnen opwaarderen en zuiver water overhouden. Het c...

"Ik ben reeds jaren bezig met innovatieve oplossingen voor mestverwerking en ik was dan ook bijzonder gelukkig dat mijn concept werkte", begint Kristof Vansevenant. Hij runt het bedrijf Green Service Europe, expert op het gebied van mestverwerking, maar nu komt hij met een heuse primeur op de proppen. "We zitten in Vlaanderen met een gigantisch mestprobleem. Het is niet mogelijk om die mest uit te voeren naar het buitenland en het is ook een grote kost om de mest te verwerken. Ik ontwierp een systeem waarbij landbouwers hun mest of afval zelf kunnen opwaarderen en zuiver water overhouden. Het concept begint met een grote betonnen tank - de hygiënisatiecube - die we bouwen bij de landbouwer zelf, zodat hij er levenslang gebruik kan van maken. Daar komt alle mest of afval, zij het van runderen, varkens, kippen of groenten, in terecht. De mest wordt verhit op 55 graden, waardoor alle ziekteverwekkende bacteriën geëlimineerd worden. Deze bacteriën zijn ook meteen de reden waarom de mest niet mag uitgevoerd worden naar het buitenland.""Na het opwarmen wordt de mest uit de tank naar een centrifuge gepompt. Daardoor houden we twee delen over: de dikke fractie en het vloeibaar gedeelte, ook wel influent genoemd. De dikke fractie kan verwerkt worden tot mestkorrels. Deze zijn bijvoorbeeld zeer gegeerd in Frankrijk om de wijngaarden te bemesten. Maar er kan ook ligbedstrooisel van gemaakt worden om de koeien op te laten liggen. Die kunnen de landbouwers zelf produceren met een korrelpers, die wij ook aanleveren", gaat Kristof verder. "Daarnaast wordt ook een kleine waterzuiveringsinstallatie op het landbouwbedrijf geïnstalleerd. Deze kan, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, influent omzetten naar gezuiverd water, dat dan ook weer kan gebruikt worden op het bedrijf. De kleine hoeveelheid slib die overblijft na het proces, kan weer terug in de hygiënisatiecube. Je ziet: er gaat in dit hele proces helemaal niets verloren. Niet alleen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zullen hier dankbaar gebruik van maken, maar ook groenteboeren kunnen dit systeem gebruiken als een soort van compostverwerking, want binnenkort mag groenteafval ook niet meer op het land achtergelaten worden.""Dit is een unicum. De landbouwer kan zijn mest kwijt én het is betaalbaar voor hen. Als je weet dat een landbouwer met 500 koeien ongeveer 35.000 liter mest per dag heeft en hij 100.000 euro per jaar moet ophoesten om van die mest af te geraken, dan zie je dat landbouwers met dit systeem maar wat blij zullen zijn. Goed, het is een investering, maar in een paar jaar heb je die terug en je krijgt op het einde van de rit zelfs nog geld voor je mest. Ook voor de kleinere landbouwbedrijven kan dit een oplossing vormen als een paar landbouwers samenwerken in een coöperatieve en samen deze installatie aanschaffen. Mijn boodschap is duidelijk: stront kan nu veel geld opbrengen voor landbouwers", lacht Kristof enthousiast. (JDK)