Kolonel Robert Van Praet is sinds 1 januari 2015 zonecommandant van Brandweer Westhoek, maar zijn mandaat eindigt op 31 maart. Op vrijdag 6 maart werd Majoor Kristof Dorné door het zonecollege aangesteld als waarnemend zonecommandant. Hij staat vanaf 1 april aan het hoofd van Brandweer Westhoek. De waarnemende zonecommandant moet in overgangsperiode tussen 1 april en de indiensttreding van de nieuwe zonecommandant de continuïteit van de hulpverlen...

Kolonel Robert Van Praet is sinds 1 januari 2015 zonecommandant van Brandweer Westhoek, maar zijn mandaat eindigt op 31 maart. Op vrijdag 6 maart werd Majoor Kristof Dorné door het zonecollege aangesteld als waarnemend zonecommandant. Hij staat vanaf 1 april aan het hoofd van Brandweer Westhoek. De waarnemende zonecommandant moet in overgangsperiode tussen 1 april en de indiensttreding van de nieuwe zonecommandant de continuïteit van de hulpverleningszone verzekeren.Kristof Dorné startte zijn brandweerloopbaan op 10 juni 1992 als stagiair-brandweerman. Hij werd op 2 juni 2003 benoemd als officier bij brandweerdienst van Oostduinkerke. In januari 2010 werd hij kapitein-dienstchef van brandweer Koksijde-Oostduinkerke. Op 1 januari 2015 werd hij vrijwillig majoor en tevens regiodirecteur voor regio Westkust. Op 19 december 2018 professionaliseerde hij en werd hij beroepsmajoor. Afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor de regiowerking Noord en directeur Operaties.De nieuwe zonecommandant staat alvast voor een grote uitdaging in het licht van een potentiële splitsing van de hulpverleningszone, maar geniet het vertrouwen van het zonecollege en de hele hulpverleningszone. "We hebben alle vertrouwen in de kwaliteiten van Majoor Kristof Dorné. Hij levert al enkele jaren goed beleidswerk voor Brandweer Westhoek. We wensen hem dan ook veel succes bij het uitoefenen van deze waarnemende functie", aldus zonevoorzitter Emmily Talpe, die ook een woordje van dank had voor de uittredende kolonel Van Praet. "Als bijzondere blijk van appreciatie voor zijn inspanningen en verwezenlijkingen in het kader van de zonevorming, zal de zoneraad kolonel Van Praet de titel van ere-zonecommandant en ere-kolonel toekennen."Tijdens de zoneraad van 4 maart werd de functie van zonecommandant voor Brandweer Westhoek vacant verklaard, waardoor de aanwervingsprocedure voor een nieuwe commandant kon gestart worden. "De kandidaten moeten voldoen aan diverse voorwaarden en doorlopen een uitgebreide selectieprocedure", zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "Alle voorwaarden en stappen van het aanwervingsproces staan beschreven op jobs.brandweerwesthoek.be Kandidaturen moeten ten laatste op maandag 6 april ingediend worden." (TOGH)