De Kringwinkel Kust zorgt er voor dat mensen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. "Dat doen we door mensen tewerk te stellen die door de mazen van het net glippen. We bieden hen een opleiding aan en zo zetten ze de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. We zijn zo veel meer dan een...