Krijgt Pittem Ondanks alle protest toch windturbines?: “Volgens Europese normen mogen ze er niet komen”

De mensen van het actiecomité en het Bergcomité blijven de handen in elkaar slaan in de strijd tegen de windturbines. (foto Jan)
De mensen van het actiecomité en het Bergcomité blijven de handen in elkaar slaan in de strijd tegen de windturbines. (foto Jan)
Redactie KW

Begin deze maand kreeg het consortium EDF Luminus/Windkracht Vlaanderen groen licht voor de bouw van drie windturbines langs de N37. Dat de vergunning voorwaardelijk is, maakt geen indruk op het actiecomité Leefbaar Pittem, het Bergcomité en de gemeente. Zij blijven zich voort tegen de plannen verzetten.

Begin deze maand kreeg de derde aanvraag van het consortium EDF Luminus/Windkracht Vlaanderen, voor de bouw van drie windturbines langs de N37, het fiat van de Vlaamse Regering. De goedkeuring is weliswaar ‘voorwaardelijk’. Er moeten geluidsmetingen uitgevoerd worden, maar dat is volgens de belanghebbenden maar een doekje voor het bloeden. “Wij zijn vanuit het actiecomité alleszins nog niet van plan om het op te geven”, vertelt Lobke Hugille. “Ik wil nogmaals benadrukken dat wij absoluut niet tegen windenergie zijn, integendeel zelfs. Het kan echter niet dat de windturbines op een dergelijke korte afstand van bewoning geplaatst worden en een dermate grote weerslag hebben op zo’n grote hoeveelheid gezinnen.”

Overgangsperiode

“We zijn dan ook van plan verzet aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We willen ons hierbij onder andere beroepen op het verschil in wetgeving tussen Europa en Vlaanderen. Volgens de Europese normen zijn de hier geldende regels immers niet streng genoeg en dienen deze aangepast te worden. Helaas mogen als overgang de nu geldende regels nog vier jaar toegepast worden alvorens moet worden overgeschakeld naar de strengere Europese normen. Volgens deze vereisten zouden de windturbines in Pittem er zeker niet mogen komen.”

“Zowel de geluidsoverlast, de trillingen als de slagschaduw baren ons zorgen en dan in het bijzonder de meting ervan. Op bepaalde woningen zouden sensoren komen, maar wie garandeert ons dat de turbines ook zullen worden stilgelegd wanneer het nodig is? Het is immers aan de bewoners om te bewijzen dat de normen overschreden zijn, maar zij hebben geen meetapparatuur en kunnen dus alleen maar gissen.”

Financiële steun

“Net als bij het in februari ingediende bezwaar gaat het ook nu weer om persoonlijke beroepsdossiers, die door elk getroffen gezin apart moeten worden ingediend. Dat betekent uiteraard dat we opnieuw een advocaat onder de arm moeten nemen en opnieuw in de geldbeugel moeten tasten, wat de financiële kater voor heel wat gezinnen opnieuw groter maakt. Om de financiële last toch wat te verlichten, zijn we momenteel een coronaveilige tombola aan het opstarten. Mensen die ons willen steunen, kunnen voor 10 euro een lot aankopen door ons hiervoor een e-mail te sturen en het geld over te schrijven op het rekeningnummer BE76 7360 6069 6095 van Leefbaar Pittem. In onze antwoordmail krijgen zij dan de nummers doorgestuurd waarmee ze aan de tombola deelnemen. Op dit moment zijn we de lokale handelaars aan het consulteren om ons te sponsoren met mooie prijzen. Verschillende van hen hebben al positief gereageerd. We kunnen dus al meegeven dat wie een prijs wint, zeker geen spijt zal hebben van zijn deelname.”

Bergcomité

“Vanuit het Bergcomité, dat zo’n 40 gezinnen vertegenwoordigt die op en rond Pittemberg wonen, willen wij de mensen van het actiecomité Leefbaar Pittem absoluut steunen”, gaat Hendrik Reilhof verder. “Drie 150 meter hoge windturbines op deze locatie is totaal onaanvaardbaar. Wanneer we alleen nog maar naar de slagschaduw bij laagstaande zon kijken, dan zal deze tot het centrum van Pittem reiken. Ook de trillingen en de daarmee gepaard gaande slapeloze nachten voor de omwonenden baren ons zorgen, om nog maar te zwijgen over het geluid van de turbinemotoren”, legt Hendrik uit.

“Er is echter ook een ecologisch aspect. Aan de rustbanken bovenop Pittemberg, van waar je een 360 graden prachtig vergezicht hebt, zal een ‘generatorbunker’ gezet worden met de omvang van een flink uit de kluiten gewassen garagebox. Daarnaast komen de tweede turbine en het bijbehorende betonnen plateau in een gebied dat nu als overstromingsgebied geldt. Ten slotte is er het recht van opstal dat ervoor zorgt dat, wanneer de eerste drie turbines er staan, er ook mogelijkheid is om nog drie bijkomende turbines te plaatsen.”

Vast in procedure

Tijdens de laatste gemeenteraad op maandag 12 april kwam het dossier eveneens op tafel en gaf schepen Denis Fraeyman (CD&V) het standpunt van de gemeente weer. “Wij hebben een advocatenkantoor met kennis van dergelijke zaken onder de arm genomen en hebben tot midden mei om bezwaar aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, iets wat we ook gaan doen. Het kan voor ons niet dat er in een straal van twee kilometer 1.800 woningen staan die last kunnen ondervinden van de geplande turbines.”

“Wij zijn ons er uiteraard van bewust dat ons dossier één van de vele is die tot nu toe het al doorlopen traject hebben gevolgd. Het is wel zo dat van alle door de hogere overheid goedgekeurde vergunningen er in de regio heel weinig turbines ook geplaatst zijn, omdat het dossier vast is blijven zitten in de procedure. Voor wat het verdere verloop van het Pittemse dossier betreft, is het echter ook voor ons koffiedik kijken wat er uiteindelijk uit de bus zal komen.”

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.