Rosa Lapere was een dynamische vrouw en een doorzetter die het organiseren in het bloed had. Zij was in de Antoon van Liedekerkeweg samen met haar zus Laura jarenlang uitbaatster van Gasthof Tineke.
...

Rosa Lapere was een dynamische vrouw en een doorzetter die het organiseren in het bloed had. Zij was in de Antoon van Liedekerkeweg samen met haar zus Laura jarenlang uitbaatster van Gasthof Tineke.Toen het wijk- en kermisleven nabij het station dreigde weg te kwijnen, haalde zij in 1963 het Kortrijks Lyrisch Toneel naar de weide van hoeve De Heerlijkheid. De opvoering van de operette Het Witte Paard werd een groot succes en toen kwam zij op het idee om iets te doen rond het populaire liedje 'Tineke van Heule'. Het resultaat is bekend: straks kiest Heule voor de 56ste keer een Tineke. Rosa was een fijnbesnaarde en intellectuele dame die er samen met wijlen Leo Logie op stond dat ook cultuur in het Tinekesgebeuren verweven was. Dat blijft tot vandaag een constante. Ze wilde ook dat elk Tineke een ambassadrice voor de gemeente zou zijn en waakte erover dat zij niet voor commerciële doeleinden 'gebruikt ' werd.Zelf bleef Rosa de Tinekesverkiezing mee organiseren tot zij er in 1971 op doktersbevel mee moest stoppen. Ze was dat jaar trouwens ook nog een van de grote bezielers van de nationale Stijn Streuvelsherdenking bij de 100ste geboortedag van de in Heule geboren schrijver, met onder meer de onthulling van het monument dat vandaag nog altijd in het park staat. Zij werd trouwens zelf nog met de eerste Tinekes op het Lijsternest bij Streuvels ontvangen, een uitzonderlijke eer. Rosa Lapere, die ongehuwd was, was een geboren Heulse en de dochter uit café Den Bouw op de hoek Zeger van Heulestraat-Antoon van Liedekerkeweg. Ze was eerst bediende in de loodwitfabriek vlakbij en heeft na WO II zelfs nog voor de Geallieerden gewerkt in Bonn.De jongere generaties hebben haar niet meer gekend, maar haar naam mag niet vergeten worden. Het is dan ook een tip voor de Kortrijkse straatnamencommissie als zich in de toekomst een gelegenheid voordoet voor een nieuwe straatnaam in Heule... En dat het een vrouw is, is meegenomen.(NOM)