Land- en tuinbouwers zijn er welkom van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Wie begeleiding wenst bij het invulle...

Land- en tuinbouwers zijn er welkom van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Wie begeleiding wenst bij het invullen van de mestbankaangifte, kan ook dit jaar opnieuw een beroep doen op gratis medewerking van de Mestbank en de gemeente Vleteren. Op deze zitdag kan je ook terecht met vragen over wijzigingen van MAP6, zoals gebiedstypes, vanggewasregeling, grondgebruik... Er wordt wel gevraagd om vooraf een afspraak te maken en zeker je identiteitskaart en pincode mee te brengen. Wie een aangifteplichtige landbouwer vertegenwoordigt, moet vooraf een volmacht aanvragen.