Krak van Pittem: “Zoeken naar praktische oplossingen ligt mij”

Tot grote vreugde van de leden en het bestuur van de verschillende verenigingen werd Carlos Raedt tot Krak van Pittem verkozen. © Jan
Redactie KW

Carlos Raedt is de Krak van Pittem. Iedereen kent hem als een gedreven man, die zich sinds vele jaren als vrijwilliger inzet bij de kerkfabriek, het Davidsfonds en de KWB. “Als ik letterlijk een helpende hand kan toesteken, ben ik in mijn element.”

“Het feit dat ik mij graag engageer voor anderen is voor een deel te zoeken in mijn beroep als leraar wiskunde en fysica”, begint Carlos zijn verhaal. “Op dit moment ben ik overigens nog altijd voorzitter van het schoolbestuur van scholengroep Sint-Rembert in Torhout, waardoor ik de voeling met het onderwijs nog niet verloren ben. Aanvankelijk stond ik in het humaniora, maar vanaf 1985 gaf ik fysica in het regentaat. Daardoor moest ik de leerkrachten in spe begeleiden tijdens hun stages en ik mag wel zeggen dat ik een goede band had met hen.”

Hoogtepunten

“Omdat Marie-Rose les gaf aan de Pittemse basisschool zijn we na ons huwelijk in 1969 in Pittem komen wonen. In 1971 kreeg ik pastoor Van Iseghem op bezoek met de vraag of ik eens naar de rekeningen van de kerkfabriek wou kijken. Ze zochten binnen de kerkfabriek namelijk iemand die vlot met cijfertjes kon omgaan en kwamen zo bij mij terecht. Ik werd penningmeester bij de kerkfabriek, een functie die ik pas vorig jaar doorgegeven heb aan Denis Fraeyman. Wel blijf ik nog actief als gewoon bestuurslid”, weet Carlos te melden. “Wanneer ik terugkijk op die periode waren het onderhoud van het kerkgebouw en de restauratie van de toren de hoogtepunten.”

Als leraar wiskunde en fysica ben ik een man van de cijfertjes

“Via de contacten in de school en de kerkfabriek kende ik een aantal mensen van het Davidsfonds. In 1976 werd ik gevraagd om lid te worden. Aanvankelijk was ik propagandist, maar als snel werd ik opgenomen in het bestuur. Begin de jaren 80 werd ik ook lid van de KWB, waar ik sinds 1990 bestuurslid van ben. Omdat op dat moment ook de voorzitter stopte, werd mij gevraagd die taak over te nemen. Na rijp beraad besloot ik de uitdaging aan te gaan. In 2001 heb ik dan de voorzittershamer doorgegeven, maar tot op vandaag zit ik nog in het bestuur.”

Oplossingen zoeken

“Uiteraard ben ik als leraar wiskunde en fysica een man van de cijfertjes, maar wat mij vooral in mijn vak aansprak was wat je de experimentele fysica zou kunnen noemen. Ik boog mij het liefst over de vraag hoe ik een bepaalde proef kon opstellen of uitwerken. Voor sommige fysicaproeven was niet altijd een pasklare opstelling voor handen en dan kon ik mij daar echt wel in vastbijten.”

“Ook thuis vind ik klussen en in de tuin werken echt wel ontspannend. Het is ook op dat vlak dat ik binnen de verenigingen actief ben. Wanneer een praktische oplossing voor iets gezocht moet worden, voel ik mij in m’n nopjes en zoek ik tot er een oplossing uit de bus gekomen is. Je moet mij daarentegen niet vragen om een lange tekst te schrijven, want dan heb ik de neiging om snel af te haken. Als ik letterlijk een helpende hand kan toesteken, ben ik in mijn element.”

Had je verwacht tot Krak verkozen te worden?

“Wanneer je genomineerd bent, hou je er natuurlijk rekening mee dat je verkozen wordt. Maar ik kan niet zeggen dat ik er op gerekend had. Mocht ik het niet geworden zijn, dan was ik zeker niet teleurgesteld geweest.”

Ben je van plan om op hetzelfde elan door te gaan?

“Op een aantal vlakken zal ik automatisch wat minder gaan doen. Binnen het schoolbestuur in Torhout is 75 jaar de leeftijd waarop je moet stoppen als voorzitter, dus daar zal het werk automatisch minder worden. Ik heb vorig jaar mijn functie als penningmeester van de kerkfabriek doorgegeven aan Denis Fraeyman, dus daar blijf ik enkel werkzaam als bestuurslid. Hetzelfde geldt voor het Davidsfonds en de KWB, waar ik gewoon bestuurslid en wijkmeester blijf. Kort samengevat: ik blijf mij wel nog overal inzetten, maar de druk van een specifieke functie is weggevallen.”

En wat met de vrijgekomen tijd?

“Graag zou ik wat meer tijd willen vrijmaken voor het lezen van boeken. Het ontbrak me daarvoor helaas altijd aan tijd.”

BIO

Privé

Carlos Raedt (74) is gehuwd met Marie-Rose Van Bruwaene (73) en woont in de Vercouterestraat. Hij is de vader van Veronique (42).

Loopbaan

Carlos volgde zijn humaniora in Torhout en studeerde licentiaat wiskunde-fysica aan de Leuvense universiteit. Hij werd leraar aan de school waar hij zelf zijn humaniora doorliep. Momenteel is hij voorzitter van de schoolraad van scholengroep Sint-Rembert in Torhout.

Vrije tijd

Naast zijn bezigheden binnen de vereniging werkt hij graag in de tuin en houdt hij ook van fietsen en wandelen.

(Jan Goossens)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.