Krak Servaas Sierens : “IJveren voor open ontmoetingsruimte”

Nathan Sierens, Servaas Sierens, Eva Waes en David Sierens.©Davy Coghe Davy Coghe
Nathan Sierens, Servaas Sierens, Eva Waes en David Sierens.©Davy Coghe Davy Coghe
Redactie KW

JabbekeServaas Sierens zag Groot-Jabbeke, maar vooral Varsenare evolueren. Met Leefbaar Varsenare activeert hij bewoners tot aandacht voor de buurt. En hij is een van de trekkers van Café Cultuur. Dat brcaht hem tot Krak van Jabbeke.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Die aandacht voor een kwaliteitsvolle groei van ‘zijn dorp’ is gebleven. Maar hij inspireert tot prikkelt, afhankelijk van hoe je Leefbaar Varsenare bekijkt, ook het gemeentebestuur tot diezelfde aandacht.

“Als kind heb ik het dorp zien veranderen van een goeie 2.000 inwoners naar de 5.000 inwoners van vandaag. Alle verkavelingen vanaf de jaren 80 heb ik bewust weten bouwen. Toen ik zelf in Varsenare kwam wonen, bleef ik me ergeren aan het gebrek aan open ontmoetingsruimte en een echte dorpskern. De appartementen in het centrum zorgen ervoor dat de Oude Dorpsweg verdrukt wordt. De kleine winkeltjes die ik kende uit mijn jeugd zijn allemaal verdwenen. Daar de laatste jaren de verkavelingsdrang en ook de drang om alles vol te bouwen met de eufemistische term ‘meergezinswoningen’ sterk leek toegenomen én het de gemeente duidelijk ontbrak aan een langetermijnvisie, ben ik me hierin wat gaan verdiepen”, schetst Servaas zijn motivatie.

Ik heb alles om gelukkig te zijn

“Het was duidelijk dat de hete adem van de dreigende betonstop in de nek van de bouwpromotoren, maar ook bij het bestuur, ervoor zorgde dat alle stukjes woonuitbreidingsgebied in een versneld tempo ingenomen werden. Daarbij had men vooral oog voor het financiële gewin, vaak ten koste van een goede ruimtelijke uitbouw van het dorp. Dat een gemeente als Varsenare zich ontwikkelt, dat er huizen bij komen, dat er meergezinswoningen gebouwd worden, daar heb ik zeker geen bezwaar tegen. Wel verwacht ik dat het bestuur dit laat gebeuren met een visie.”

Mobiliteitsenquête

Leefbaar Varsenare is ontstaan door verschillende zielsverwanten die dezelfde bezorgdheden voelden én zich constructief wilden engageren voor een leefbaarder dorp. Filip Hoste, Brecht Igodt, Andy De Brabander en Servaas zijn de kernleden van het bewonerscollectief. In een kleine twee jaar hebben ze zichzelf al incontournable gemaakt. Er was de mobiliteitsenquête, maar ook de vele acties tegen appartementscomplexen in het centrum of de strijd voor het vrijwaren van de site ’t Schaekhof. “We willen vooral een platform aanbieden voor actieve burgerparticipatie. Niet vanuit de ivoren toren van eigen waarheden, doch vanuit een betrokken en overlegde besluitvorming met alle partijen.” Daarnaast is Servaas ook een van de weinige vaste toeschouwers op de gemeenteraad en is hij betrokken bij café cultuur Jabbeke.

Cultureel erfgoed

Café cultuur staat voor een laagdrempelig en toegankelijk forum, waarbij zowel de cultuur met een kleine c, als cultuur met een grote C aan bod kan komen, voor en door inwoners van Jabbeke. “Daarmee willen we niet alleen lokale kunstenaars, maar ook de folklore en het culturele erfgoed meer in het daglicht zetten, onze eigen geschiedenis meer belichten, en vooral ook de kleine en grote geschiedenissen van ons dorp bewaren. Café cultuur laat cultuur ook een onderdeel worden van het ‘samenleven’, waar we met Leefbaar Varsenare voor staan”, besluit Servaas. (Patrick Anthone)

Wat wens je voor Varsenare en ruimer Jabbeke?

“Groot-Jabbeke is een gemeente met zeer veel geschiedenis, troeven en een grote verscheidenheid. Hiermee dienen we echter bewuster om te gaan. Samenleven is méér dan een straat en enkele huizen. Leefbaarheid vergt net de fysieke en mentale ruimte die mensen kan samenbrengen, ruimte voorzien voor alle leeftijden en mensen het gevoel geven betrokken te zijn in de keuzes die het bestuur maakt. Hiervoor zullen echter zowel het bestuur als de inwoners een stap naar elkaar dienen te zetten. Vandaar wens ik voor het dorp vooral een bestuur dat luistert en in gesprek gaat. En de inwoners wens ik vooral een warm dorp toe, met veel ontmoetingen.”

Wat wens je nog voor jezelf en je gezin?

“Eigenlijk heb ik alles om gelukkig te zijn: Een schat van een vrouw, twee zoons, een boeiende job met een superteam, leuke hobby’s en veel vrienden. Dus als het mij iets ontbreekt, dan is het tijd om van dat alles nóg meer te genieten. Natuurlijk is een goede gezondheid daarbij onontbeerlijk.”

Jullie zijn nogal een bezige familie, hoe managen jullie dit allemaal?

“We maken bewust ook ruimte voor onze quality-time.”

Servaas Sierens

PRIVE

25 jaar gehuwd met Eva Waes. Vader van David en Nathan. Beiden studeren in Gent, zeer sterk verbonden met de Scouts Savio Sint-Andries waar ze in de leiding staan.

LOOPBAAN

5 jaar gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige, om dan de stap te zetten naar de functie van hoofdverpleegkundige bij het psychiatrisch ziekenhuis OLV te Brugge.

VRIJE TIJD

Een 18 jaar geleden begonnen met houtdraaien. Daarbij op zoek naar het raakvlak tussen ambacht en kunst. Leest graag een boek en puzzelt graag, maar geniet nog het meest van ‘ontmoeten’ van mensen en ‘samen’ dingen doen. Vandaar ook het engagement bij Leefbaar Varsenare, KWB Varsenare, Café cultuur en het straatcomité van de Oudenburgweg.

Bekijk de video’s en verhalen van alle Kraks 2020 op www.kw.be/proficiat

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.