Georges Pollentier, na 50 jaar nog steeds bestuurslid, richtte Durf & Win op in oktober 1969. "De oorsprong van de club ligt in het Sint-Martinusinstituut. In het schooljaar 1968-1969 zetten de eerste Koekelaarse krachtbalspelers voet op één van de eerste interschooltornooien. Wijlen Etienne Schotte had deze interscholentornooien ingericht zodat toekomstige krachtbalspelers de sport konden leren kennen via de school. Het toenmalige Sint-Martinusinstituut vaardigde in zijn hoogdagen niet minder dan 14 ploegen af naar het interscholentornooi", begint Georges Pollentier.
...