Pros werd lid van ons Raad van Bestuur in 1969, daarna trainde hij vanaf 1972 de groep Toestelturnen meisjes samen met zijn echtgenote Gilberte. Samen met wijlen Roland Mar...

Pros werd lid van ons Raad van Bestuur in 1969, daarna trainde hij vanaf 1972 de groep Toestelturnen meisjes samen met zijn echtgenote Gilberte. Samen met wijlen Roland Markey fungeerde hij ook in de jaren '70 en '80 als trainer van de jongensafdeling op de wijk Konterdam.Vanaf 1981 werd hij penningmeester van de vereniging, een functie die hij heel lang met volle overtuiging bleef uitvoeren. Pros bleef, zo lang de gezondheid het toeliet, alle activiteiten en festiviteiten volgen. Met het heengaan van Pros verliest KOTV Noordzee opnieuw een monument uit het rijk verleden van de vereniging.Pros werd geboren op 27 augustus 1931 in Oostende en overleed op 2 november. Hij was gehuwd met Gilberte Serru (88), was vader van vier dochters, elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De uitvaart heeft plaats op maandag 9 november, in intieme kring. (FRO)