Hshoema is een vzw opgericht door Souad Abihi. Het Marokkaans woord 'Hshoema' staat voor 'beschamend'. "Het is een woord dat vaak wordt gebruikt om gevoelige thema's te onderdrukken en net die thema's willen wij bespreekbaar maken", aldus voorzitster Souad Abihi. "Wij streven dit doel na door louter informatief op te treden en de dialoog te stimuleren. Het is in geen geval de bedoeling om een therapeutische rol op te nemen of zelf de zorg te verstrekken. Desalniettemin is het wel onze intentie om samen te werken met partners binnen de gezondheidszorg om...