Hshoema is een vzw opgericht door Souad Abihi. Het Marokkaans woord 'Hshoema' staat voor 'beschamend'. "Het is een woord dat vaak wordt gebruikt om gevoelige thema's te onderdrukken en net die thema's willen wij bespreekbaar maken", aldus voorzitster Souad Abihi. "Wij streven dit doel na door louter informatief op te treden en de dialoog te stimuleren. Het is in geen geval de bedoeling om een therapeutische rol op te nemen of zelf de zorg te verstrekken. Desalniettemin is het wel onze intentie om samen te werken met partners binnen de gezondheidszorg om...

Hshoema is een vzw opgericht door Souad Abihi. Het Marokkaans woord 'Hshoema' staat voor 'beschamend'. "Het is een woord dat vaak wordt gebruikt om gevoelige thema's te onderdrukken en net die thema's willen wij bespreekbaar maken", aldus voorzitster Souad Abihi. "Wij streven dit doel na door louter informatief op te treden en de dialoog te stimuleren. Het is in geen geval de bedoeling om een therapeutische rol op te nemen of zelf de zorg te verstrekken. Desalniettemin is het wel onze intentie om samen te werken met partners binnen de gezondheidszorg om een geschikte verwijzing te kunnen doen. Op deze manier willen wij dat iedereen de weg vindt naar gepaste zorg", legt de oprichtster van het initiatief uit. De kernwoorden van de werking zijn speak up-cultuur, diversiteit, vertrouwen, samenhorigheid, betrokkenheid en respect. Hshoema vzw organiseert campagnes, lezingen, symposia, evenementen, focusgroepen, praattafels, literaire en muzikale activiteiten en voorstellingen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. "Het is niet de bedoeling dat mensen van ons afhankelijk worden. Wij geven een duwtje in de rug. De beslissing ligt bij het individu zelf. Veel taboes zijn een struikelblok voor velen: denk maar aan euthanasie, orgaandonatie, hoogsensitiviteit, kanker, zelfdoding... Een oppervlakkige babbel is niet goed. Wij willen horen hoe het écht is. Het is het onbekende dat voor angst zorgt." De vzw denkt verder onder meer aan lezingen door experts binnen de gezondheidszorg psychiaters, alternatieve geneesheren over gevoelige thema's. "Ook denken wij aan een open debat over framing van psychische moeilijkheden in de media en praattafels over patiëntenrechten. Verder ook schoolbezoeken en bewustwordingscampagnes rond psychische moeilijkheden." De vzw zou graag hebben dat 'Hshoema' een labelwordt voor organisaties: onder andere bedrijven, scholen, vzw's, die ook eigen initiatieven nemen om gevoelige thema's binnen de gezondheidszorg bespreekbaar te maken. "Wij willen deze beweging al op gang brengen via de hashtag #areyouin?" Het logo werd ontworpen door Mohamed Chaoui en Mariem Abihi. "Het blauw staat voor de blauwe periode van Picasso toen hij somber en kwetsbaar was. Toen hij roze tinten gebruikte werd hij beter. Het gebruik van die kleuren staat voor de overgang van kwetsbaarheid en somberheid naar heropleving door middel van informatie en open dialoog", aldus Mariem Abihi. "Met de spiegel kunnen we onszelf bekijken en de verstrengelde handen staan voor x-aantal spreuken over handen; bijvoorbeeld de handen in elkaar slaan of twee handen op een buik."Behalve Souad Abihi, die master in de verpleegkunde is, en Mariem Abihi, bestaat het team verder uit Zakia Abihi, juriste Myriem El-Kaddouri en dokter Koen Titeca, Diensthoofd psychiatrie in AZ Groeninge.