"Verplaatsen was niet mogelijk: we hebben 20 acteurs en het is moeilijk om 14 nieuwe data te regelen. We weten ook niet hoelang de coronamaatregelen zullen duren. In de verlofperiode spelen moet je ook niet doen en in het najaar zouden het vijgen na Pasen zijn. De revue werkt vooral rond actualiteit."
...

"Verplaatsen was niet mogelijk: we hebben 20 acteurs en het is moeilijk om 14 nieuwe data te regelen. We weten ook niet hoelang de coronamaatregelen zullen duren. In de verlofperiode spelen moet je ook niet doen en in het najaar zouden het vijgen na Pasen zijn. De revue werkt vooral rond actualiteit." De Spatjes kregen al van verschillende mensen te horen dat ze de aangekochte kaarten niet hoeven terug te betalen. "We spelen immers altijd ten voordele van goede doelen", aldus Hilde. "Het geld van de kaarten dat niet terugbetaald moet worden, schenken we aan Victorkracht, de organisatie achter Victor, het jongetje van bijna acht maanden uit Moorsele met de spierziekte SMA type 1 - dezelfde diagnose als baby Pia vorig jaar - die hele dure medicatie nodig heeft. Verder worden ook de zieken bezocht. Dat zal normaal gezien in juni gebeuren. Het Spatjesfeest gaat niet door."."De kaartenverkoop van De Spatjes, Taal en Kunst, Isegrim en Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel verliep via Uit In Kortrijk. Daar worden lijsten met gegevens bijgehouden en iedereen kan verwittigd worden dat de kaarten terugbetaald kunnen worden. Dit kan momenteel enkel telefonisch of via mail op 056 23 98 55 of via uit@kortrijk.be met vermelding van de voorstelling waarvoor je het geld terugwenst en het rekeningnummer. Abonnees van het K.K.L.T. krijgen de helft van hun abonnementsgeld terug. Voor de Kortrijkse Revue, normaal in mei gepland, moest de kaartenverkoop nog starten. "Wij moeten dus niets terugbetalen", aldus voorzitter Guy Leleu. Bij het M.A.T. (Marks Amateur Toneel) en Kotee Koer werden de kaarten verkocht door de medewerkers en zij zorgen zelf voor terugbetaling. Toneelkring Harlekijn houdt een databank bij van de verkochte kaarten en kan dus ook de terugbetalingen doen. De Gebroken Spiegel uit Bellegem en jeugdtoneel Tresor werken niet met voorafbetalingen, dus daar worden gewoon de reserveringen geannuleerd. De grootste kosten die de toneelverenigingen maakten waren die van drukwerken en bij sommige verenigingen liep dat toch op tot 2.000 euro. Er zijn ook verenigingen die het auteursrecht al betaalden en niet zeker weten of ze dat terugkrijgen. Bij Isegrim werden er heel wat financiële inspanningen geleverd door ingrijpende infrastructuurwerken in de zaal waar ze spelen. "Gelukkig zijn zit geen verloren investeringen", aldus voorzitter Tom Lesaffer.Decors betekenen ook altijd een stevige greep uit het budget. "Ik durfde de decorbouwers bijna niet verwittigen", zucht Hilde Callewaert. "Ze werkten hele weekends tot 's nachts door om het decor klaar te krijgen. Hopelijk kunnen we het wisselend decor van het tweede bedrijf opnieuw gebruiken.""Het K.K.L.T. verplaatst de voorstelling van de operette 'De Lustige Weduwe' naar maart 2021. De operette 'Masker in Blauw', die dan ingepland was, verschuift naar 2022. Jeugdtoneel Tresor verschuift de voorstellingen van 'De geheime kersentuin' naar het najaar 2020 of april volgend jaar. Het M.A.T. en Isegrim verschuiven hun voorstelling naar november 2020, Harlekijn speelt 'De Klusjesman' in december 2020 en ook bij De Gebroken Spiegel is men op zoek naar een datum in het najaar. (EDB)