De jongeren zamelden bijna 320 euro in voor vzw Canisha. Die organisatie leidt assisten...