Met het ondertekenen van het Vlaams doopcharter onderstrepen de clubs dat vriendschap, humor en geweldloosheid centraal staan in hun werking. Alles gebeurt op een volwassen en respectvolle manier. Onderwijs Vlaanderen stelde het charter op. Het omvat tien algemene principes zoals het recht van studenten om te weigeren iets op te eten of te drinken tijdens een doop. Ook iemand dronken voe...