In de Tuighuisstraat in Kortrijk voorziet het CAW het hele jaar door (met uitzondering van juli en augustus) twintig opvangplaatsen voor dak- en thuislozen. Die mogen daar maximum twintig dagen per maand overnachten, voor de overige tien moeten ze een andere oplossing zoeken. Tot begin september verzamelden mensen zonder bed voor de nacht tegen 19.30 uur aan de deur van de opvang. In 2018 moest de medewerker van het CAW (ondersteund door twee vrijwilligers) ongeveer een avond op twee mensen veroordelen tot een nachtje op de koude stoep. Dikwijls trekken die naar een kraakpand, het station of een andere warme plek. Op hele koude nachten blijven mensen ook vaak rond wandelen tot het ochtendkrieken, om warm te blijven.
...