Kortrijkse moslimgemeenschap heeft vergunning voor nieuwe moskee beet: begin van lange procedureslag?

Een beeld van hoe de buitenkant van de voormalige Bio-Planet zal ogen.© gf
Een beeld van hoe de buitenkant van de voormalige Bio-Planet zal ogen.© gf
Olaf Verhaeghe

De Kortrijkse vzw Atakwa heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen om het voormalige winkelpand van Bio-Planet aan de Brugsesteenweg om te bouwen tot cultureel en religieus centrum. “Een belangrijke stap richting de verhuizing naar de nieuwe site”, zegt woordvoerder Yassin El Attar. Tegen de komst van de moskee naar werden meer dan 800 bezwaren ingediend, een groot deel klaargestoomd door Vlaams Belang. Die beloven nu al beroep aan te tekenen bij de provincie.

Begin dit jaar diende de Kortrijkse moslimgemeenschap Atakwa een aanvraag tot omgevingsvergunning in bij de stad Kortrijk om een pand dat ze zes jaar geleden aankochten te verbouwen. Van de voormalige Bio-Planet langs de Brugsesteenweg wil vzw Atakwa een ‘veelzijdig religieus en cultureel centrum’ maken. Donderdag kreeg Atakwa het nieuws vanuit de stad dat hun vergunnningsaanvraag werd goedgekeurd.

825 bezwaren

“Een miljpaal in een proces dat we jaren geleden hebben ingezet”, verwoordt Yassin El Attar, woordvoerder van de moslimgemeenschap in Kortrijk het krijgen van de vergunning. “Dit brengt ons opnieuw een stap dichter bij de verhuizing van onze werking naar de nieuwe site.”

Tegen de komst van Atakwa naar de Brugsesteenweg werden in maart 825 bezwaren ingediend . Een groot deel daarvan werd voorbereid door Vlaams Belang. Kopstuk Wouter Vermeersch had bij de aankondiging van de aanvraag aangegeven ‘alle middelen in te zetten om de vergunning tegen te houden’. Onder meer de parkeerdruk op de buurt, zichtvervuiling en een gebrek aan draagvlak werden in de bezwaren aangehaald.

Sereen

Het stadsbestuur oordeelde echter dat de aanvraag van Atakwa aan alle nodige voorwaarden voldoet, zo geeft Yassin El Attar aan. “Alle belanghebben hebben het dossier kunnen consulteren en eventuele bezwaren overgemaakt. Zo hoort het ook in onze rechtsstaat”, zegt hij. “De constructieve suggesties maken ons dossier alleen maar sterker. We rekenen erop dat de lokale overheid ons dossier op een objectieve manier heeft beoordeeld en zijn verheugd dat ons harde werk resultaat heeft.”

Voor Atakwa blijft een goede verstandhouding met de buurt van groot belang. “We hebben in het kader van deze vergunningsprocedure heel wat gesprekken gehad met buurtbewoners, de meerderheid heel open, constructief en positief. We hebben begrip voor de bezorgdheden en zullen de feedback grondig en met een open geest onderzoeken”, geeft Yassin El Attar nog aan. “We hopen vooral dat we op een serene manier de volgende stappen kunnen zetten.”

Beroep van Vlaams Belang

Vlaams Belang had al aangekondigd dat indien er een vergunning zou worden verleend, ze sowieso beroep zouden aantekenen bij het provinciebestuur. Die belofte lijken Wouter Vermeersch en de zijnen te houden. “Wij kunnen niet begrijpen dat er geen rekening wordt gehouden met die meer dan 800 bezwaren”, zegt hij. “We gaan nu eerst alles goed bestuderen, maar dat we in beroep gaan tegen deze beslissing is een zekerheid.”

Nu al staat vast dat het een lange procedureslag wordt vooraleer het religieus en cultureel centrum, waar naast ruimte voor gebed ook educatieve insteken en ontmoetingsruimtes zijn voorzien, er effectief zal komen. Vzw Atakwa verhuist naar de Brugsesteenweg omdat het huidige onderkomen aan de Stasegemsestraat te klein is geworden. De erkenningsprocedure voor Atakwa loopt nog, verwacht wordt dat het Kortrijkse dossier in september bij bevoegd minister Bart Somers ter goedkeuring voorligt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.