Wat misschien weinigen weten, is dat de moslims hun eerste moskee in Kortrijk te danken hebben aan de katholieken. In de jaren zeventig was er al een werkgroep die zich de problemen van de eerste gastarbeiders ter harte nam. Men hielp hen onder andere zoeken naar behoorlijke huisvesting of werk. Dit leidde tot de vzw 'Opbouwwerk voor Migranten Kortrijk', onder impuls van wijlen deken Jozef Verheecke, wijlen pastoor Jozef Decoene van de Sint-Elooisparochie en toenmalig schepen Omer Soubry uit Heule, die tot vandaag contacten onderhoudt met de moslimgemeenschap. Zij zorgden voor een woning in de Konventstraat die in februari 1980 als gebedslokaal geopend werd. Er waren toen een 500-tal moslims in de regio, intussen...