Kortrijkse arts lanceert app voor leveroperaties

Lever- en pancreaschirurg Mathieu D'Hondt werkte keihard aan de applicatie iLappLiver. © AXV
Axel Vandenheede

De Kortrijkse lever- en pancreaschirurg Mathieu D’Hondt heeft samen met iLappSurgery Foundation een unieke applicatie ontwikkeld. De app, die iLappLiver zal heten, toont hoe chirurgen een kijkoperatie op de lever kunnen uitvoeren en wordt op woensdag 5 september voorgesteld op het wereldcongres voor lever- en pancreaschirurgie in Genève. “We leven in een digitaal tijdperk, ook chirurgen moeten mee met de tijd”, aldus Mathieu D’Hondt.

Mathieu D’Hondt (40) is in België een gevestigde waarde als het om lever- en pancreaschirurgie gaat. Zo voert hij twee op de drie leveroperaties uit via een laparoscopie ofwel kijkoperatie. “De open operatie is nog altijd de standaard, maar toch wordt de laparoscopie almaar meer gebruikt”, vertelt hij. “Vandaar het toenemende belang om chirurgen de juiste opleiding te bieden. Er zijn dan ook heel wat voordelen aan de kijkoperatie verbonden. Bij een kijkoperatie is de hersteltijd van de patiënt bijvoorbeeld korter. In AZ Groeninge zie ik dat patiënten functioneel sneller herstellen en sneller een eventuele nabehandeling zoals chemotherapie kunnen starten.”

Minder complicaties

“Andere voordelen van een kijkoperatie zijn minder bloedverlies, kleinere incisies en een kleinere kans op complicaties. Een grote vergelijkende studie van de collega’s uit Oslo heeft dit laatste nog eens aangetoond. Complicaties bij open leverchirurgie kwamen voor in 31 procent van de gevallen, waar bij kijkoperaties slechts in 19 procent van de gevallen sprake was van postoperatieve complicaties. In dezelfde studie staat dat het aantal ligdagen ook duidelijk korter is voor kijkoperaties, iets wat ik in AZ Groeninge ook al heb ondervonden.”

“Topleverchirurgen uit Europa, Japan en de VS wilden meewerken”

Mathieu D’hondt plaatst daarbij wel een kanttekening. “Het is natuurlijk wel zo dat niet elke leveroperatie via een kijkoperatie kan gebeuren. Bijvoorbeeld als de tumoren te dicht bij de bloedvaten liggen. Je mag niet vergeten dat 35 procent van ons bloed zich in de lever bevindt.”

De Kortrijkse arts haalt al sinds het begin van zijn carrière in 2011 tumoren in de lever weg via een kijkoperatie. In 2016 rijpte dan het idee om een opleidingsplatform te creëren. “Ik dacht dat een online platform daarvoor het meest geschikt was. Elke leverchirurg zou de applicatie kunnen downloaden en bij nieuwigheden kan de app ook meteen worden aangepast. Want het is een dynamisch platform. Ik heb het geluk gehad dat een tiental internationale topleverchirurgen uit Europa, Japan en de VS wilden meewerken aan dit project. Ik denk aan de Amerikaanse dokter David Geller en de Japanse dokter Wakabayashi, die in dit vakgebied absolute wereldtop zijn. Zij hebben mij enorm geholpen. In de app zijn ze ook allemaal te zien.”

De ontwikkeling van de app gebeurde door de iLappSurgery Foudation, een vzw uit Hasselt die zich toespitst op het ontwikkelen van dergelijke platforms. Een aantal bedrijven was bereid tot financiële ondersteuning.

“Om het overzichtelijk te houden, hebben we gewerkt met hoofdstukken. De gebruiker van de app krijgt dan telkens de nodige uitleg in een tekst, aangevuld met video’s van experten, video’s van ingrepen, medische illustraties, 3D-animaties enzovoort.”

Opleidingsplatform

Voor alle duidelijkheid: deze applicatie vervangt de opleiding uiteraard niet. Chirurgen en assistenten in opleiding kunnen ze wel gebruiken om leveroperaties via laparoscopie te bestuderen en zich grondig voor te bereiden op cursussen waarin ingrepen worden gedemonstreerd. De app vormt een soort up-to-date opleidingsplatform dat kan worden geïntegreerd in het complexe opleidingstraject dat een chirurg moet doorlopen alvorens hij deze ingrepen veilig kan uitvoeren.”

Op woensdag 5 september wordt de app, die de naam iLappLiver kreeg, voorgesteld op het tweejaarlijkse wereldcongres voor lever- en pancreaschirurgie in Genève. “Daar zijn altijd een paar duizend leverchirurgen van over de hele wereld aanwezig. Het wordt dus zeker interessant om dan iLappLiver voor te stellen, te lanceren en feedback te krijgen.”

App van 49.99 euro

Mathieu D’Hondt lag dan wel aan de basis van de applicatie en stak er enorm veel tijd en energie in, rijk zal hij er niet mee worden. “Dat hoeft ook niet”, benadrukt hij. “Ik ben blij en trots dat ik deze kans heb gekregen. Zoals al gezegd werd de app ontwikkeld door de iLappSurgery Foundation. Wie de app wil gebruiken, zal die vanaf 5 september in de app stores kunnen kopen voor 49,99 euro. Niet veel als je weet dat een goed studieboek over leverchirurgie tot 1.000 euro kan kosten… Al het geld dat de downloads van de app opbrengen, gaat terug naar de foundation. Op die manier kunnen we het onderhoud bekostigen en in de toekomst nieuwe hoofdstukken ontwikkelen”, besluit Mathieu D’Hondt. (AV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.