Aanvankelijk ging woonzorgcentrum Sint-Jozef worden vernieuwd. Dat stond in het zorgstrategisch plan dat begin deze legislatuur werd opgemaakt en waarin ook de woonzorgcampus van Bellegem was opgenomen. "We keurden dat plan goed, maar daarna veranderden de spelregels qua financiering", stelt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A). "Vipa subsidieerde 60 procent van de investering, nu wordt er 5 euro per dag per kamer toegekend door de overheid. Een substantieel verschil."

OCMW Kortrijk overwoog daarom om Sint-Jozef enkel aan te passen aan de nieuwste normen wat betreft veiligheid en comfort, maar besloot uiteindelijk toch om voor een nieuwbouw te gaan. "Die komt achter de huidige gebouwen. Er zullen 132 kamers in totaal zijn, 48 minder dus dan het huidige aanbod. Die 48 bedden gaan naar de woonzorgcampus Bellegem, samen met de 48 bedden van Lichtendal, dat sluit."

Tuinbouwschool

Er komt ook een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum, een buitenschoolse opvang met 105 plaatsen en een ondergrondse parking. Totale kostprijs: 27.053.620 euro. Daarvan neemt het OCMW 26.109.431 euro voor zijn rekening.

Het huidige woonzorgcentrum zal worden afgebroken. "Op de rechtervleugel na dan. Er zijn onderhandelingen bezig met de provincie die dit gebouw zou willen kopen om er klaslokalen voor de Tuinbouwschool in onder te brengen. Die onderhandelingen gaan alvast de goede kant op."

"Voor het nieuwe woonzorgcentrum zal een enorme ruimte - 20.000 vierkante meter - ontstaan. We willen een stuk van die grond verkopen aan een externe partner die daar een zorgactiviteit kan opstarten. De rest zal groenzone worden. Daar kan eventueel de dierentuin komen of de konijnenberg. Zo zal de interactie met de buurt vergroot worden. De tijd waarin rusthuizen als het ware weggestoken werden, is voorbij. De bewoners willen betrokken worden in de samenleving, willen roeringe zien. Dat kan door dergelijke initiatieven."

Vercruysselaan

Even dacht OCMW Kortrijk eraan om de site te verlaten en naar de gewezen ziekenhuiscampus Vercruysselaan van AZ Groeninge te trekken. "Daar zijn we van afgestapt. De locatie is natuurlijk top, vlak bij de Leie, de bereikbaarheid is goed, enzovoort. Maar de gebouwen zijn niet geschikt om er een woonzorgcentrum in onder te brengen."

"Bovendien wilden we dat er in de Condédreef een dienstencentrum en een kinderopvang - in samenwerking met de scholen in de buurt - kwam. In de Vercruysselaan is dat niet nodig: er zijn twee lokale dienstencentra in de buurt, eentje op Overleie en eentje in de Langemeersstraat (De Zonnewijzer) en meer buitenschoolse opvang hoeft niet", besluit Philippe De Coene.