Kortrijks stadsbestuur weigert verdere lintbebouwing langs Doornikserijksweg in Kooigem

Olaf Verhaeghe

Het Kortrijkse schepencollege heeft een aanvraag voor een verkaveling langs de Doornikserijksweg in Kooigem opnieuw geweigerd. Het gaat om plannen voor vier vrijstaande woningen op loten van ruim 1.350 vierkante meter langs de gewestweg. In 2020 werd een eerste aanvraag al geweigerd, ook nu wil het stadsbestuur de zone open houden en verdere lintbebouwing tegengaan.

Een nieuwe verkaveling langs de Doornikserijksweg in Kooigem lijkt er niet te kunnen komen. Voor de tweede keer op zo’n twee jaar tijd werd de aanvraag voor de bouw van vier woningen op loten van elk ruim 1.350 vierkante meter langs de drukke gewestweg en aan de overkant van de wijk Buxam, door het Kortrijkse stadsbestuur geweigerd. Net als in 2020 besliste het schepencollege in februari van dit jaar om de verkavelingsaanvraag niet toe te kennen. Ook de deputatie van de provincie West-Vlaanderen had zich al negatief uitgesproken over de geplande verkaveling.

Toch probeerde de aanvrager het nu dus opnieuw. Het plan werd enigszins bijgesteld om tegemoet te komen aan de opmerkingen die de provincie in maart vorig jaar maakte. Toen werd onder meer gewezen op een gebrek aan voldoende doorkijk naar het landschap. Op die plek kan je immers tot in het Waalse Dottenijs kijken. Maar ook nu volstaan de aanpassingen aan de plannen voor het stadsbestuur van Kortrijk duidelijk niet.

Impact op landschapsbeeld

In de beslissing die het college op 21 februari nam staat te lezen dat het ‘voorzien van vier bijkomende eengezinswoningen op deze locatie niet wenselijk is’ omwille van vijf redenen. Zo maakt de geplande verkaveling geen deel uit van een kern in het buitengebied en zijn er geen voorzieningen of openbaar vervoer in de buurt. Het verder laten bebouwen van de zone waarvan sprake zou volgens het stadsbestuur ook voor verdere verlinting langs de Doornikserijksweg en een ongunstige impact op het straat- en landschapsbeeld in het zuiden van de stad zorgen. Ook de impact op het verkeer acht het college van Kortrijk te groot. Zowel voor wie er zou wonen, als voor de gebruikers van het fietspad en andere weggebruikers.

Voor het stadsbestuur is op die manier verder bouwen langs de Doornikserijksweg niet de manier om op toekomstbestendig en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte. Dat het om woongebied gaat, staat zeker niet ter discussie, maar de loutere vaststelling dat deze zone langs de rijksweg nog niet bebouwd is, volstaat volgens de burgemeester en schepenen niet om het gebied op de voorgestelde manier aan te snijden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.