Hij zette een actie op touw om gerief in te zamelen om die mensen te helpen
...