Private investeerders uit het centrum van het land vinden steeds makkelijker de weg naar Kortrijk. Daarnaast zijn er ook nog heel wat stadsvernieuwingsprojecten. Denk maar aan het nieuwe station en deel twee van de werken aan de verlaagde Leieboorden. Voor sommige Kortrijkzanen voelt het ondertussen aan alsof Kortrijk een grote bouwwerf is. En dat terwijl experten en natuurbeschermingsorganisaties amper enkele maanden geleden nog een noodkreet slaakten: Vlaanderen raakt volgebouwd! Maar is dat in Kortrijk ook het geval?
...

Private investeerders uit het centrum van het land vinden steeds makkelijker de weg naar Kortrijk. Daarnaast zijn er ook nog heel wat stadsvernieuwingsprojecten. Denk maar aan het nieuwe station en deel twee van de werken aan de verlaagde Leieboorden. Voor sommige Kortrijkzanen voelt het ondertussen aan alsof Kortrijk een grote bouwwerf is. En dat terwijl experten en natuurbeschermingsorganisaties amper enkele maanden geleden nog een noodkreet slaakten: Vlaanderen raakt volgebouwd! Maar is dat in Kortrijk ook het geval? Volgens het laatste rapport van de Vlaamse Overheid bestaat de iets meer dan 8.000 hectare die Kortrijk groot is voor 45,2 procent uit bebouwde oppervlakte. In West-Vlaanderen doen onder andere Oostende (71,4 procent), Bredene (51,8 procent), Brugge (54,3 procent), Roeselare (50,7 procent) en zelfs Waregem (51 procent) het een stuk slechter. Toch meldt het rapport specifiek dat de regio Roeselare-Kortrijk-Waregem opvallend dicht bebouwd is. Al zit daar de erg dun bevolkte Westhoek ook voor iets tussen.Exact 1.532 hectare wordt in Kortrijk bezet door huizen of appartementen, dat is zo'n 1.000 hectare meer dan tien jaar geleden. Opvallend is dat de hoeveelheid bebouwde ruimte in diezelfde tien jaar met amper 300 hectare steeg. Wat dus suggereert dat Kortrijk er hoofdzakelijk voor kiest om te bouwen op plaatsen die eerder al bebouwd waren, in plaats van open ruimte in te nemen. Het aantal nieuwe woningen blijft trouwens stijgen. In 2019 kende het stadsbestuur netto na aftrek van de gebouwen die werden afgebroken nog 362 bouwvergunningen toe. Opvallend: dat zijn er een stuk minder dan in 2018, toen werden er nog 476 toegekend. Maar hoe zit het dan met die open ruimte? Enkele jaren geleden organiseerde vzw Lieve Zusjes, Stoere Broers nog een heuse wake voor enkele oeroude bomen langs de Leie, die gekapt werden om plaats te maken voor luxeappartementen en oppositiepartij Groen verwijt het stadsbestuur zowat elke gemeenteraad het gebrek aan begroeiing in de stad. Neem de gloednieuwe verlaagde Leieboorden: daar werden recent enkele groene eilandjes te water gelaten, maar de boorden zelf bestaan voor het grootste deel uit beton. Letterlijk een hot topic nu we ons middenin een hittegolf bevinden en we weten dat elke vierkante meter beton in de stad voor extra warmte zorgt.Schepen Maddens, door voor- en tegenstanders ook wel eens 'Wout de Bouwer' of 'Bouwtje Maddens' genoemd, haalt zich dan ook geregeld de woede van sociale mediagebruikers op de hals. En dat terwijl het stadsbestuur in 2016 nog beloofde om 95,4 hectare aan woonuitbreidingsgebied te schrappen. In het ontwerpplan Kortrijk Beste stad van Vlaanderen is er dan weer sprake van 100 hectare extra bos. Aan die 100 hectare zitten we nog lang niet, maar er komt wel degelijk jaar na jaar bos bij in onze stad. In 2009 bestond Kortrijk voor amper 121 hectare uit bos. Vorig jaar was dat al 141 hectare. Al zat er de laatste zes jaar niet echt veel beweging in die cijfers. Het aantal recreatiegebieden kende trouwens wel een stevige stijging van 185 naar 215 hectare. Kort samengevat wil dat dus zeggen dat er netto geen groen moet wijken voor bebouwing in de stad. De bouwshift de vroegere betonstop van de Vlaamse regering lijkt in Kortrijk dus echt wel voet aan de grond te vinden. Maar hoe komt het dan dat Kortrijk de afgelopen (en komende) jaren veel weg had (heeft) van een bouwwerf? Langs de ene kant investeert het bestuur erg veel in stadsvernieuwing, maar ze doen dat vooral op plaatsen die al bebouwd zijn. In totaal gaat het over 291 miljoen euro voor deze legislatuur, ofwel 3.800 euro per inwoner. Dat is een stuk meer dan in andere steden van gelijkaardige grootte. Langs de andere kant vind je de private investeerders. Zij doen grotendeels hetzelfde. Denk aan de gebouwen van de nationale bank, waar nu appartementen komen, of aan het ziekenhuis in de Loofstraat, dat binnenkort afgebroken wordt. Of aan het oude politiecommissariaat dat onlangs tegen de vlakte ging. Hoe populairder Kortrijk wordt, hoe meer bouwwerven er zullen verschijnen. Maar tot nu toe hoeft het groen daar volgens de cijfers niet voor te wijken.Lees ook de reacties vanuit de politiek wereld op: https://kw.be/nieuws/samenleving/schepen-van-bouwen-wout-maddens-nog-veel-beton-nodig-om-de-betonstop-te-realiseren/article-longread-455229.html