Om in tussentijd tegemoet te komen aan de acute zwembadproblematiek, lanceerde de minister een eenmalige oproep voor bovenlokale zwembadinfrastructuur en maakte hiervoor 10 miljoen euro vrij.
...

Om in tussentijd tegemoet te komen aan de acute zwembadproblematiek, lanceerde de minister een eenmalige oproep voor bovenlokale zwembadinfrastructuur en maakte hiervoor 10 miljoen euro vrij. De voor subsidie in aanmerking genomen projecten moesten toegankelijk zijn voor verschillende clubs, individuele bezoekers, scholen, sportfederaties e.a. tegen marktconforme tarieven die vergelijkbaar zijn met de in de regio gehanteerde prijszettingen. De oproep richtte zich in eerste instantie tot grondige renovaties van zwembaden, uitgaande van een totaalconcept dat een opwaardering van de infrastructuur beoogt en/of inspeelt op actuele tendensen in het zwemgedrag van de Vlaming. De bouw van volledig nieuwe zwembaden wordt in deze oproep echter niet uitgesloten. Vrijdag werden 19 dossiers goedgekeurd waaronder het nieuwe zwembad op Campus Kortrijk Weide (CKW) dat gerealiseerd wordt volgens een DBFMO-formule. De Stad Kortrijk ontvangt hiervoor van Vlaams minister Philippe Muyters een projectsubsidie van 750.000 euro, meteen het maximumbedrag. De toekenning van subsidie is een grote meevaller voor de begroting 2016, net als de 2.75 miljoen euro voor de ontwikkeling van Campus Kortrijk Weide. Bij de opmaak van het budget was hier nog geen rekening mee gehouden. "Uiteraard ben ik zeer verheugd dat we deze belangrijke subsidie binnenhalen", reageert An Vandersteene, schepen van sport. "Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen, in het bijzonder van mijn directeur sport, hebben we een zeer kwalitatief dossier kunnen indienen waarvan de sterkte nu dus bevestigd wordt. Het is bovendien een erkenning voor de juiste keuzes die we met dit nieuwe, unieke zwembad maken."