"Enkel op die manier kunnen we de veiligheid van eigen medewerkers en de zorg voor de inwoners garanderen", klinkt het. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Het stadhuis

Je kan enkel nog met een afspraak terecht op het stadhuis en alleen voor volgende zaken: dienstverlening met wettelijke of contractuele termijnen (zoals de aangifte van een geboorte of overlijden), dienstverlening die noodzakelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de inwoners (zoals een tussenkomst in een gevaarlijke situatie), dienstverlening die rechtstreekse en fundamentele impact heeft op de betrokkene en de sociale situatie waarin de betrokkene verkeert, dienstverlening in kader van informatie aan de inwoners en ondersteunende dienstverlening zodat de politieke organen van stad en OCMW beslissingen kunnen blijven nemen.

Voor je contact opneemt met de dienst 1777 vraag je jezelf dus best af of een van deze zaken op jouw vraag van toepassing is. Een afspraak maken kan alleen telefonisch en enkel tussen 9.00 en 12.30 uur.

Het Sociaal huis (het OCMW)

Het Sociaal Huis is enkel toegankelijk op afspraak (telefonisch via 056 24 42 22) voor dringende en noodzakelijke dienstverlening. Dringende financiële hulp wordt gegarandeerd (wel verplicht eerst telefonisch contact op te nemen). Ook het opladen van je kaart voor je budgetmeter kan nog.

Dienstencentra zijn volledig dicht maar staan wel nog in voor maaltijden aan huis. De dienstverlening aan daklozen vanuit wijkcentrum Overleie loopt door. De wasmachine, douche, lockers, telefoonservice, koffie en meeneemmaaltijd zijn beschikbaar. De afspraken gebeuren telkens een op een. Ook drempelbezoeken en eenzaamheidsbezoeken vinden nog plaats.

Bibliotheek en evenementenloket

Alle bibliotheken zijn gesloten. Heb je nog een paar bibliotheekboeken liggen? Geen zorgen, alle boeken werden verlengd tot eind april. Inleveren kan nog via de inleverboxen in de centrale bibliotheek en de buurtbibs tijdens de reguliere openingsuren

Toch nog vragen? Bel dan naar 1777, die dienst is elke werkdag bemand., AN
Toch nog vragen? Bel dan naar 1777, die dienst is elke werkdag bemand. © AN

Bij het evenementenloket kan je enkel nog zaken uitlenen als het heel dringend is. Hetzelfde geldt voor dingen die je wil terug brengen. Laat die liever nog even in de garage liggen als het kan.

Zorg

De woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoek tot en met 19 april. Je poetsvrouw kan wel nog langs komen en ook de gezinszorg blijft actief. Kinderopvang: voor mensen met veiligheidsberoepen en zorgberoepen, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Andere kinderen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Het is bovendien belangrijk dat de kinderen altijd naar dezelfde opvang gaan om vermenging met nieuwe groepen te vermijden.

Beheer van het openbaar domein

De ophaling van huisvuil wordt beperkt tot restafval, pmd, papier & karton en tuinafvalbakken. Geen grof vuil ophalingen, groenophalingen en groenkar meer. Alle gemaakte afspraken worden afgezegd. De ophaling bedrijfsafval wordt beperkt tot restafval. Papier & karton worden deze week nog opgehaald, maar afgebouwd vanaf volgende week. Glas- en textielcontainers blijven open maar alle containerparken zijn voor onbepaalde tijd gesloten.

(Annelies Nollet)

"Enkel op die manier kunnen we de veiligheid van eigen medewerkers en de zorg voor de inwoners garanderen", klinkt het. Maar wat houdt dat eigenlijk in?Je kan enkel nog met een afspraak terecht op het stadhuis en alleen voor volgende zaken: dienstverlening met wettelijke of contractuele termijnen (zoals de aangifte van een geboorte of overlijden), dienstverlening die noodzakelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de inwoners (zoals een tussenkomst in een gevaarlijke situatie), dienstverlening die rechtstreekse en fundamentele impact heeft op de betrokkene en de sociale situatie waarin de betrokkene verkeert, dienstverlening in kader van informatie aan de inwoners en ondersteunende dienstverlening zodat de politieke organen van stad en OCMW beslissingen kunnen blijven nemen.Voor je contact opneemt met de dienst 1777 vraag je jezelf dus best af of een van deze zaken op jouw vraag van toepassing is. Een afspraak maken kan alleen telefonisch en enkel tussen 9.00 en 12.30 uur.Het Sociaal Huis is enkel toegankelijk op afspraak (telefonisch via 056 24 42 22) voor dringende en noodzakelijke dienstverlening. Dringende financiële hulp wordt gegarandeerd (wel verplicht eerst telefonisch contact op te nemen). Ook het opladen van je kaart voor je budgetmeter kan nog.Dienstencentra zijn volledig dicht maar staan wel nog in voor maaltijden aan huis. De dienstverlening aan daklozen vanuit wijkcentrum Overleie loopt door. De wasmachine, douche, lockers, telefoonservice, koffie en meeneemmaaltijd zijn beschikbaar. De afspraken gebeuren telkens een op een. Ook drempelbezoeken en eenzaamheidsbezoeken vinden nog plaats.Alle bibliotheken zijn gesloten. Heb je nog een paar bibliotheekboeken liggen? Geen zorgen, alle boeken werden verlengd tot eind april. Inleveren kan nog via de inleverboxen in de centrale bibliotheek en de buurtbibs tijdens de reguliere openingsurenBij het evenementenloket kan je enkel nog zaken uitlenen als het heel dringend is. Hetzelfde geldt voor dingen die je wil terug brengen. Laat die liever nog even in de garage liggen als het kan.De woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoek tot en met 19 april. Je poetsvrouw kan wel nog langs komen en ook de gezinszorg blijft actief. Kinderopvang: voor mensen met veiligheidsberoepen en zorgberoepen, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Andere kinderen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Het is bovendien belangrijk dat de kinderen altijd naar dezelfde opvang gaan om vermenging met nieuwe groepen te vermijden.De ophaling van huisvuil wordt beperkt tot restafval, pmd, papier & karton en tuinafvalbakken. Geen grof vuil ophalingen, groenophalingen en groenkar meer. Alle gemaakte afspraken worden afgezegd. De ophaling bedrijfsafval wordt beperkt tot restafval. Papier & karton worden deze week nog opgehaald, maar afgebouwd vanaf volgende week. Glas- en textielcontainers blijven open maar alle containerparken zijn voor onbepaalde tijd gesloten.(Annelies Nollet)