Stad Kortrijk doet tijdens hittegolven een oproep naar elke stadsgenoot om een extra oogje in het zeil te houden. Vooral bij kwetsbare buurtbewoners die tijdens een uitzonderlijk warme periode geïsoleerd dreigen te geraken, ouderen die slecht?te been?zijn, en zo verder.
...

Stad Kortrijk doet tijdens hittegolven een oproep naar elke stadsgenoot om een extra oogje in het zeil te houden. Vooral bij kwetsbare buurtbewoners die tijdens een uitzonderlijk warme periode geïsoleerd dreigen te geraken, ouderen die slecht?te been?zijn, en zo verder.Problemen die je zelf niet onmiddellijk kan oplossen, leg je best voor aan meldpunt 1777. Je kan gratis bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden van 9 tot 17 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via 1777@kortrijk.be,? de app 1777 ?of het meldingsformulier op www.kortrijk.be. Buiten de openingstijden kan je voor dringende gevallen terecht bij de politie op het gratis nummer 1701 of het noodnummer 112. Men kan ook rechtstreeks (telefonisch) terecht bij het Sociaal Huis en de wijkcentra.Bij vragen of problemen rond financiën, thuiszorg, huisvesting, welzijn,... kan men terecht bij het Sociaal Huis. De wijkcentra zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar voor alle vragen. Door de huidige veiligheidsmaatregelen is het echter nog niet mogelijk om verfrissing op te zoeken in de cafetaria van de wijk-of woonzorgcentra. De stad gaat individueel op zoek naar een gepaste oplossing.Zorg aan huis blijft gegarandeerd. Via de Dienst Thuiszorg kan men terecht voor alle bestellingen en vragen rond maaltijden (levering maandag, woensdag en vrijdag). Ook de boodschappendienst voor ouderen gaat door.Stadsmedewerkers die buiten werken gedurende een hittegolf kunnen een zomerregeling volgen. Dit betekent dat zij vroeger mogen beginnen werken en meer (korte) pauzes mogen nemen. Het mooie weer en de soldenperiode zullen ongetwijfeld meer volk naar buiten lokken. De stad bereidt zich samen met politiezone Vlas voor om mogelijke grote drukte op hotspots in de stad te monitoren en zo nodig in te grijpen. Wildzwemmers zoeken vaak verkoeling op in de Leie. Dit is gevaarlijk. Koude onderstromen kunnen je spieren doen verkrampen tijdens het zwemmen en je kan je ernstig bezeren als je het ondiepe water induikt. De stad en De Vlaamse Waterweg lieten vorig jaar bordjes 'verboden te zwemmen' plaatsen. De politie controleert indien nodig en schrijft GAS-boetes uit. Het zwemverbod geldt eveneens voor dieren. Zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk, nabij het openluchtzwembad Abdijkaai, is sinds 8 juni wél mogelijk. Dit kan enkel op bepaalde tijdstippen, in een afgebakende zwemzone en onder begeleiding van een redder. Deze openluchtzwemzone is vooral bedoeld voor sportieve baantjeszwemmers en niet voor de recreatieve zwemmer. Op voorhand reserveren is verplicht. Honden hebben snel last van de warmte. Laat hen daarom nooit achter in de auto bij warm weer. Een stilstaande auto wordt in de zon snel heet, ook al staan de ramen een stukje open. De gemeenschapswachten en politie houden daarom een oogje in het zeil. Heb je andere dieren? Zorg dat ze koel drinkwater en de nodige beschutting tegen de zon hebben.