Kortrijk heeft nu ook een regenboogzebrapad

Axel Weydts en Philippe De Coene. (foto JVGK)©JVGK
Axel Weydts en Philippe De Coene. (foto JVGK)©JVGK
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Kortrijk schakelt een versnelling hoger in de strijd voor gender- en seksuele gelijkheid. De stad doet dit met een eerste regenboogzebrapad, de toetreding tot het internationale Rainbow Cities Network en een reeks nieuwe acties. “Het regenboogzebrapad is meer dan symboliek, het is de aanzet voor een groter actieplan”, zegt schepen van Gelijke Kansen Philippe De Coene (Vooruit).

Stad Kortrijk liet in haar bestuursakkoord duidelijk weten dat er in Kortrijk niet getolereerd wordt dat mensen worden gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen, leeftijd, sociaaleconomische positie, huidskleur, geaardheid (LGBTI+) of welke grond dan ook.

“Dat blijkt meer dan ooit nodig want het gebeurt nog steeds. Een voorbeeld: op de huurmarkt in onze stad gebeurde het dat een lesbisch koppel effectief geweigerd werd als huurder ‘omdat twee vrouwen geen gezin vormen’. Dat kan dus helemaal niet”, aldus De Coene. “Stad Kortrijk doet dus verder met het beleid van nultolerantie tegen zulk soort dingen. We doen dit met een groot actieplan.”

Regenboog

De eerste aanzet was de aanleg van een regenboogzebrapad op de Grote Markt. Maandagavond (10 mei) keurde de gemeenteraad de toetreding goed tot het Rainbow Cities Network (RCN). Dit is een internationaal netwerk van steden die zich inzetten voor een inclusief beleid voor alle mensen, maar specifiek voor mensen van de LGBTI+-gemeenschap. Wereldwijd zijn er 34 landen lid. “Om lid te zijn moet je aan voorwaarden voldoen: de plannen die je maakt ook uitvoeren. Wat je toont moet je doen en wat je doet moet je tonen. Onze toetreding is duidelijk een statement want in Kortrijk is iedereen gelijk en iedereen is welkom. Het aangelegd regenboogzebrapad zet die ambities symbolisch in de kijker.”

Experten

Het netwerk verbindt beleidsmedewerkers en experten wereldwijd. “Het lidmaatschap maakt deel uit van een nieuw gelijke-kansen-beleid in dit domein. Ook komen er steeds meer meldingen van intimidatie of discriminatie van mensen op basis van seksuele geaardheid”, gaat Philippe De Coene verder. “In ons bestuursakkoord waren we duidelijk, in ons beleid willen we dat ook zijn. Sedert het begin van deze legislatuur is er, om het beleid te ondersteunen, een taskforce ‘Sociaal beleid, veiligheid en leefbaarheid’ aan de slag. In die taskforce zitten alle relevante actoren uit de domeinen welzijn, huisvesting, hulpverlening, justitie, politie, enzovoort. Het punt van discriminatie en agressie – maar ook positief, dus van gelijke kansen, willen we duidelijk in kaart brengen en opvolgen. Er bereiken ons immers verhalen van discriminatie en agressie, maar we vermoeden dat bepaalde feiten niet worden gemeld of dat er geen klacht wordt neergelegd omdat slachtoffers geïntimideerd zijn of omdat ze vermoeden dat de klacht dode letter zal blijven. Dat kunnen we niet tolereren. Daarom moeten we slachtoffers beschermen, onder meer tegen intimidatie.” De stad zal ook verdere discriminatietoetsen op de huurmarkt uitvoeren. “In de schoot van het Rainbow Cities Network zetten we een lokaal netwerk op en werken samen nieuwe acties uit.

“Het is een symbolische daad, maar dit symbool staat ook garant voor een beleid tegen discriminatie”

We gaan via experten de jongeren sensibiliseren en een vorming geven. Scholen spelen hierin een grote rol, onder meer omdat sommige jongeren worstelen met hun identiteit, zich vaak niet begrepen voelen, zich niet durven uiten en daardoor geïsoleerd geraken. De stad promoot en ondersteunt daarom de sensibiliseringscampagne PAARS in alle Kortrijkse onderwijsinstellingen.” Dit jaar nemen 8 schoolcampussen deel (RHIZO OLV Vlaanderen, ‘t Vier, De Lage Kouter, Centrum Leren&Werken, PTI, Don Bosco, Gusco Kaai en Rhizo Lifestyle). Het startschot is op 17 mei, de internationale dag tegen homo- en transfobie.

“De scholen krijgen verschillende pakketten met informatie en vormingsmateriaal en paarse polsbandjes voor elke leerling.” Het regenboogzebrapad is een sterke visuele trekker met de Grote Markt als eerste locatie. “De komende jaren krijgt elke deelgemeente zijn eigen regenboogzebrapad. Het is een symbolische daad maar in Kortrijk staat dit symbool ook garant voor een sterk beleid tegen elke vorm van discriminatie. Door te kiezen voor het meest centrale zebrapad in de stad tonen we dat het ons menens is. Hier is iedereen welkom”, aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier