Kortrijk biedt kwetsbare inwoners en schoolgaande kinderen gratis zelftesten aan: “Elke week een test betalen, is niet voor iedereen haalbaar”

© BELGA
Olaf Verhaeghe

De stad Kortrijk stelt vanaf eind deze week gratis zelftesten ter beschikking. Via de maatschappelijk werkers, de wijkwerkers en de brugfiguren in de scholen zullen kwetsbare inwoners en schoolkinderen zulke zelftesten kunnen krijgen. “Voor veel mensen is het meermaals aankopen van zelftesten financieel gewoon niet haalbaar”, klinkt het bij schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit). “Daarom willen wij tussenkomen.”

De veelbesproken zelftesten zijn cruciaal in de nieuwe strategie van de federale en Vlaamse overheid in de strijd tegen de omikronvariant en de verdere verspreiding van het coronavirus. Door in te zetten op zelftesten wil het Overlegcomité de druk op de PCR-testcentra en de impact op het onderwijs en de economie beperken. Zo werd onder meer opgeroepen om schoolgaande kinderen zeker één keer per week thuis zelf te testen op het virus. De zelftesten zijn te koop in apothekers en verschillende supermarkten, maar ook het Kortrijkse stadsbestuur wil nu een forse inspanning leveren.

“Voor veel mensen is de herhaalde aankoop van zelftesten in de apotheek of in een winkel financieel niet haalbaar, ondanks de verhoogde tegemoetkoming”, duidt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit). “Daarom stellen wij vanaf eind deze week gratis testen ter beschikking van kwetsbare inwoners en schoolgaande kinderen. De groep die er nood aan heeft, is groter dan de mensen met zo’n verhoogde tegemoetkoming. Ook anderen krijgen te kampen met financiële tekorten en betalingsproblemen.”

In scholen en wijkcentra

Concreet biedt de stad tegen halfweg januari in de 11 wijk- en dienstencentra in het stadscentrum en de deelgemeenten en in het Sociaal Huis in Kortrijk gratis snelzelftesten aan. Ook in een 30-tal lagere scholen waar brugfiguren aanwezig zijn in Kortrijk, zullen ouders en kinderen zelftesten kunnen krijgen. “De actie wordt concreet verder uitgerold op basis van drie doelgroepen”, aldus de schepen nog. “Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben via de apotheek elke twee weken recht op vier zelftesten per gezinslid aan 1 euro per test. Dat is vandaag onvoldoende gekend, terwijl in het Kortrijk alleen al om bijna 15.000 mensen gaat. Dat is bijna één op de vijf Kortrijkzanen;”

Is die 1 euro per zelftest te hoog, dan legt het OCMW Kortrijk bij. Ook mensen die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, maar financieel weinig tot geen marge hebben, kunnen in aanmerking komen. “We doen dat bewust omdat die mensen anders minder voorzorgsmaatregelen kunnen nemen of zichzelf langer dan nodig isoleren”, stelt schepen De Coene. “In Kortrijk gaan we niet uit van het statuut van mensen, maar wel van hun effectief beschikbare inkomen.”

Vier per maand

Bedoeling is om de zelftesten beschikbaar te maken in pakketten van vier tests per gezinslid per maand. Op die manier zou wekelijks getest kunnen worden. Kortrijk stelt in totaal 5.000 zelftests ter beschikking, een deel daarvan wordt gefinancierd door het OCMW, een ander deel door de coronasteun die federaal minister van Armoedebestrijding Karin Lalieux (PS) vrijmaakte.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.