Eind maart nam het gemeentebestuur al de beslissing om een steunfonds te installeren om de lokale handelaren, verenigingen, zorgverleners en andere getroffen te ondersteunen. De gemeente maakte daarvoor 400.000 euro vrij. Later kwamen daar nog ongeveer 200.000 euro Vlaamse en federale middelen bij.
...

Eind maart nam het gemeentebestuur al de beslissing om een steunfonds te installeren om de lokale handelaren, verenigingen, zorgverleners en andere getroffen te ondersteunen. De gemeente maakte daarvoor 400.000 euro vrij. Later kwamen daar nog ongeveer 200.000 euro Vlaamse en federale middelen bij.Ten eerste wil het gemeentebestuur de lokale handelaars ondersteunen. Er wordt vooral ingezet op 'winkelhieren'. Er loopt al een spaarkaartactie tot eind september. Daarna zal elk gezin een kortingsbon van 10 euro ontvangen, geldig tot januari bij een aankoop van 20 euro in zaken die tijdens de lockdown verplicht hun deuren moesten sluiten. Wie dit wenst, kan zijn of haar bon overdragen aan een gezin dat het moeilijk heeft of aan het Sociaal Huis. Zultse bedrijven zullen met 15 procent korting Zultebonnen kunnen aankopen als geschenk voor hun personeel. Alle gemeentelijke investeringen in deze acties komen zo uitsluitend en rechtstreeks de lokale economie ten goede.Verder krijgen de Zultse bedrijven en handelaars een voorraad alcoholgel en het gratis gebruik van de gemeentelijke zalen voor vergaderingen of opleidingen, zodat de afstand beter bewaard kan worden. Eerder was al beslist om horecazaken toe te laten hun terras tijdelijk uit te breiden en geen terrasbelasting te heffen in 2020.Voor de welzijn- en de zorgsector wil de gemeente ook extra aandacht hebben. Het Sociaal Huis verwacht een stijgende nood aan individuele hulpverlening. Daarom wordt extra budget vrijgemaakt voor de sociale dienst. Verder zijn er verschillende acties om het welzijn te bevorderen en die tot bij de mensen te brengen: de voedselhulp wordt uitgebreid met hygiëne-, groente- en fruitpakketten, het Sociaal Huis start met laagdrempelige zitdagen in elke deelgemeente. Er komen projecten rond buurtzorg en een inzameling van gebruikte computers voor kansarmen, kinderen in kansarmoede krijgen spel- en beleefkitten. Senioren krijgen extra aandacht via blijvende belrondes tegen eenzaamheid en de organisatie van kleinschalige, coronaveilige ontmoetingsmomenten.Er is ook sterke aandacht voor de lokale zorgsector. Zo legt de gemeente een strategische voorraad mondmaskers aan om te gebruiken in geval van nood. Voor het woonzorgcentrum komt er een project met digitale fietstochten voor de bewoners, om zo hun mentale welzijn te bevorderen. Ook de lokale Rode Kruis-afdeling krijgt een bijzondere toelage. Het reeds voorziene mantelzorgcafé zal vervroegd opgestart worden tegen begin 2021, om ook deze groep zorgverleners goed te ondersteunen. Scholen en onthaalouders krijgen logistieke ondersteuning via handgeldispensers.Voor de verenigingen worden de gemeentelijke werkingssubsidies in 2020 eenmalig met 50 procent verhoogd. Er komt een extra tegemoetkoming aan verenigingen die door corona een activiteit moesten annuleren, waarvoor ze al kosten gemaakt hadden. Jeugdverenigingen krijgen extra ondersteuning voor de corona gerelateerde kosten die ze moeten maken voor hun zomerkampen. De huurgelden voor 2020 aan lokale verenigingen worden kwijtgescholden.Ten slotte komt er een extra ondersteuning van 100 euro in Zultebonnen voor lokale straat- en buurtfeesten. Corona heeft het belang en de meerwaarde aangetoond van sterke, solidaire buurtwerkingen. Door een gerichte aanpak en de extra ondersteuning door Vlaamse en federale middelen, blijft van de voorziene gemeentelijke middelen nog ruim 100.000 euro over. Dit budget kan de gemeente later gebruiken voor nieuwe acties en investeringen. Eind augustus wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. (JF)