Voorzitter Jan Stoens (Open VLD) deelde aan het begin van de raad mee dat hij het bericht gekregen had van N-VA dat Mark Pollentier niet langer N-VA-fractievoorzitter is, maar dat deze taak nu door Veerle Vanslembrouck zal worden uitgeoefend. Toen raadslid Dries Uyttenhove (Open VLD) de vraag stelde of Pollentier nu als onafhankelijke zou zetelen, wenste deze laatste daar niet op te reageren. Maar het overgrote deel van de gemeenteraad draaide natuurlijk allemaal rond de coronacrisis. N-VA-raadslid Veerle Vanslembrouck en CONTENT-raadslid Tim Deweerdt uitten heel wat vragen en bezorgdheden over de situatie in de gemeente.
...

Voorzitter Jan Stoens (Open VLD) deelde aan het begin van de raad mee dat hij het bericht gekregen had van N-VA dat Mark Pollentier niet langer N-VA-fractievoorzitter is, maar dat deze taak nu door Veerle Vanslembrouck zal worden uitgeoefend. Toen raadslid Dries Uyttenhove (Open VLD) de vraag stelde of Pollentier nu als onafhankelijke zou zetelen, wenste deze laatste daar niet op te reageren. Maar het overgrote deel van de gemeenteraad draaide natuurlijk allemaal rond de coronacrisis. N-VA-raadslid Veerle Vanslembrouck en CONTENT-raadslid Tim Deweerdt uitten heel wat vragen en bezorgdheden over de situatie in de gemeente. Burgemeester Damman (CD&V) probeerde op alle vragen een antwoord te formuleren en stelde dat heel wat verenigingen door de crisis een pak inkomsten mislopen, dus krijgt iedere vereniging de volledige toelage uitbetaald. Bovendien wordt de jaarlijkse toelage opgetrokken met 40 procent. Er moeten geen huurgelden betaald worden door verenigingen die een gemeentelijk onderkomen hebben voor de periode van 15 maart tot de normale werking weer opstart. Zalen die werden gehuurd, worden kosteloos geannuleerd of verplaatst naar een latere datum. Zalen die al betaald werden, worden terugbetaald. Sportclubs die terreinen huren aan de gemeente moeten geen huur betalen vanaf 15 maart tot dat de normale werking weer terug kan opstarten. Reservaties bij de uitleendienst worden eveneens terugbetaald.Kortemark roept ook een coronaloket in het leven, waar iedereen terecht kan die gevolgen ondervindt van de coronacrisis en steun nodig heeft. Er zal hiervoor extra budget worden voorzien, zodat er zorg op maat geboden kan worden en het geld terechtkomt bij wie het meest nodig heeft. Bedoeling is structureel en op langere termijn te kunnen ondersteunen. De gemeente voorziet ook een apart budget voor de lokale middenstand en horeca. Het lokaal bestuur wil daarvoor met de middenstandsorganisaties rond de tafel gaan zitten om te bepalen welke acties en campagnes in Kortemark financieel en logistiek kunnen worden ondersteund, zodat ze alle handelaars en horeca ten goede komen.Damman uitte toch ook haar bezorgdheid over het feit dat er tijdens de crisis zeer veel afgeschoven wordt op de gemeenten. Voorlopig worden de corona-uitgaven geraamd op 90.000 euro. Dit betreft de uitgaven voor de organisatie van de triagepost, de aankoop van beschermingsmateriaal en heel wat extra uren personeelsinzet. Er staat echter heel weinig tegenover van hogerhand. In elk geval moeten de gemeentelijke financiën bewaakt worden, want de komende jaren zal er een serieuze invloed merkbaar zijn wat betreft de ontvangsten van de personenbelasting. Schepen Christine Logghe (CD&V) vervolgde het betoog van de burgemeester. In Kortemark genieten maar liefst 302 bedrijven van een hinderpremie. Er worden in de toekomst meer hulpvragen verwacht bij het Sociaal Huis omtrent werkloosheid, uithuiszettingen, psychologische problemen... Toch wordt er al weken veel goed werk verricht door de gemeentelijke diensten: alle 80-jarigen werden gecontacteerd, alsook kwetsbare gezinnen, gezinnen met kinderen met een beperking, leden van de mindermobielencentrale, bewoners van de serviceflats... Het was duidelijk te merken dat iedereen die opgebeld werd, blij was dat ze niet vergeten werden. Schepen Rik Waeyaert (CD&V) kon op de vraag van Deweerdt (CONTENT) omtrent de kermissen nog geen sluitend antwoord bieden. Hij raadde de kermiscomités aan om geen onnodige financiële risico's te nemen, want het zou best wel eens kunnen dat enkele kermissen in augustus slechts een lightversie zouden worden van wat ze altijd waren. Deweerdt hoopte dat de kermiscomités niet in concurrentie zouden treden met de tegen dan hopelijk weer opgestarte horeca.Laurens Vandewalle (Open VLD) die zelf een taxibedrijf runt en dus als geen ander weet wat de coronacrisis teweeg brengt, dankte N-VA en CONTENT voor hun vragen en bezorgdheden en was blij met alle antwoorden die op de raad gegeven werden. Hij loofde de professionele aanpak door het gemeentebestuur. Het is volgens Vandewalle geenszins de bedoeling om in deze periode Sinterklaas te spelen, want anders is iedereen volgend jaar de Zwarte Piet. (Jeffrey Dael)