Korpschef Nicholas Paelinck van de Politiezone Westkust benadrukt dat de prioriteiten behouden blijven: "Dat zijn drugsgerelateerde feiten, nultolerantie met betrekking tot de bescherming van de zwakke weggebruikers en diefstal. Wat de bescherming van de zwakke weggebruikers betreft, zullen we streng optreden voor parkeren op zebrapaden, voetpaden, parkeerplaatsen voor mindervaliden. We zullen streng controleren op alcoholgebruik, zeker in de buurt waar jongeren uitgaan. Ook snelheidsduivels zullen we viseren."
...

Korpschef Nicholas Paelinck van de Politiezone Westkust benadrukt dat de prioriteiten behouden blijven: "Dat zijn drugsgerelateerde feiten, nultolerantie met betrekking tot de bescherming van de zwakke weggebruikers en diefstal. Wat de bescherming van de zwakke weggebruikers betreft, zullen we streng optreden voor parkeren op zebrapaden, voetpaden, parkeerplaatsen voor mindervaliden. We zullen streng controleren op alcoholgebruik, zeker in de buurt waar jongeren uitgaan. Ook snelheidsduivels zullen we viseren." In de grensregio is er natuurlijk ook de transmigratie en de daaraan gekoppelde criminaliteit. "Daarvoor werken we ook samen met onze Franse collega's. De cijfers van opgepakte illegalen en mensensmokkelaars in de Noord-Franse regio rond Calais en Duinkerke wijzen erop dat we enorm alert moeten zijn, en we stellen verschuivingen vast vanuit Frankrijk en Nederland naar onze stranden. Daarom is het belangrijk dat onze politiemensen alle asielzoekers kunnen screenen die in het opvangcentrum van Koksijde arriveren. Maar we kunnen daar echt niet rekenen op een vlotte samenwerking met Fedasil, zolang er geen protocol is ondertekend. We hebben er al vaak om gevraagd, maar er wordt niet gereageerd. Nieuwkomers moeten we op een vlotte, correcte manier kunnen registreren en screenen, voor de veiligheid van iedereen. Zo hebben we onlangs nog een asielzoeker met duidelijk criminele bedoelingen kunnen traceren via zijn gsm-gebruik. We hebben eerder al duidelijk gesteld dat het geen goed idee is om asielzoekers op deze locatie onder te brengen: de ligging bij de kustlijn, de Franse grens en Engeland aan de overkant van de grote plas houden een verhoogd risico in, zeker omdat we niet weten of en hoeveel asielzoekers met slechte bedoelingen er rondlopen", legt Paelinck uit."Het is echt te betreuren dat de communicatie met Fedasil hier spaak loopt. We hebben ook te weinig mensen en middelen om 100 procent veiligheid te garanderen. Wel proberen we preventieve maatregelen te nemen zoals een buurtinformatie-netwerk sensibiliseren, net als handelszaken en strandvissers. Extra toezicht aan insteekzones op het strand, aan de jachthaven is ook nodig. We zouden ook warmtedetectie-camera's kunnen inzetten als we daar subsidies voor zouden krijgen, maar alle middelen worden ingezet aan de grens Griekenland-Bulgarije. Ik ben voorstander van strandpolitie, maar ook daarvoor is geen ruimte, ook niet bij de federale politie. Ik pleit voor gezichtsherkenning en een 5G-netwerk, wat de traceerbaarheid van criminele individuen sneller zou maken, maar dat is helaas vandaag nog niet aan de orde. We dringen nogmaals aan op een betere communicatie met Fedasil en de ondertekening van het protocol", besluit Paelinck.Mieke Candaele van Fedasil is niet onder de indruk: "Fedasil beheert een opvangnetwerk van 27.000 opvangplaatsen in heel het land. Het Agentschap en zijn opvangpartners nemen alle maatregelen om overal de veiligheid te garanderen. Het centrum in Koksijde is nog maar onlangs geopend. In de opstartfase hebben de collega's een aantal prioriteiten die te maken hebben met de interne werking van het centrum. De externe communicatie volgt wanneer het nieuwe opvangcentrum er klaar voor is. Wij twijfelen er niet aan dat - eenmaal iedereen in de routine zit - de externe relaties van het opvangcentrum net zo vlot zullen verlopen als de vorige keer." (MVO)