Koolstofbewustzijn groeit bij gemeentebestuur Beernem en Beernemse landbouwers

© AVH
© AVH
Redactie KW

Tien Beernemse landbouwers zetten zich in om de hoeveelheid koolstof in de bodem op te krikken. Meer koolstof in de bodem kan de toename van CO2 in de atmosfeer helpen afnemen. Dat heeft een belangrijk effect op de afremming van de klimaatverandering. Samen met de gemeente streven de landbowers ernaar om de klimaatdoelstellingen van het door Beernem ondertekende burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, te halen.

“In de aanpak van de opwarming van de aarde lag de focus tot nu toe voornamelijk op de bescherming en het herstel van wouden en bossen. Extra aandacht voor mogelijkheden in de landbouwsector kan ook haar nut bewijzen, voor het milieu én voor de landbouw, want meer koolstof in de bodem komt ook de landbouwer ten goede”, legt schepen voor landbouw Claudio Saelens (CD&V) uit.

Wapenen tegen extreem weer

“Via koolstofopslag kan de landbouwsector zich dan ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Daarom prijst Inagro landbouwtechnieken aan die koolstofopslag bevorderen en koolstofafbraak afremmen”, vult Franky Coopman van Inagro aan.

Gemeente Beernem vatte in 2020 een proefproject aan rond koolstofopslag in de bodem om de CO2-uitstoot van het gemeentelijke wagenpark te compenseren. “Dankzij de toepassing van een aantal technieken konden we in 2020 al ongeveer 3,2 ton koolstof opslaan op gemeentelijke landbouwgrond”, vertelt Saelens. “Dat komt overeen met de gemiddelde uitstoot van vijf wagens.” In het najaar besliste de gemeente om het proefproject uit te breiden door bijkomende percelen ter beschikking te stellen van het project.

Tien landbouwers

Alle landbouwers in Beernem kregen de kans om in te tekenen. “Rekening houdend met de beschikbare percelen en de technieken waarin de landbouwers interesse hadden, stelden we een groep van tien landbouwers samen, goed voor een totale oppervlakte van 8,72 hectare”, klinkt het. De landbouwers engageren zich om koolstofopslagtechnieken toe te passen. Zo dragen ze bij om samen met de gemeente de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen

Inagro en Boerennatuur Vlaanderen ondersteunen de landbouwers en de gemeente. Dat doen ze onder meer via infomomenten waarin experts van Inagro en deelnemende landbouwers kennis en ervaring uitwisselen. “Rekening houdend met de coronamaatregelen organiseerden we eind februari een digitaal infomoment”, verduidelijkt Evelien Lambrecht, business developer bij Inagro. “Daarin lichtten we toe hoe landbouwers aan de slag kunnen gaan met de technieken. Denk daarbij aan rietzwenkgras zaaien onder maïs, een groenbemester zaaien na de graanteelt, aangepast graslandbeheer en grasklaver inzaaien.” Die acties zijn goed voor 4,6 ton extra koolstof in de bodem, en dus minder CO2 in de atmosfeer.

Volledig netwerk

De deelnemende landbouwers zijn intussen ook lid van de agrobeheergroep Beverhoutsveld, een netwerk dat de landbouwers, werkzaam rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en waterbeheer, uit het Beverhoutsveld bundelt. De groep krijgt ondersteuning van Boerennatuur Vlaanderen. Inagro vroeg de deelnemende landbouwers ook om hun teelthandelingen en bijhorende kostprijzen bij te houden in een logboek. Zo kunnen ook andere landbouwers met interesse in de technieken kennis opdoen over koolstofopslag.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.