Naast vertegenwoordigers van de andere religies in België, waren ook verschillende politici aanwezig. Zo kwamen Kamervoorzitter Siegfried Bracke, voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, minister van Staat Marc Eyskens, vicepremier Kris Peeters, minister van Justitie Koen Geens, gouverneurs Cathy Berx en Carl Decaluwé en lokale politici Bart Somers, Marc Hendrickx en Marina De Bie naar de kathedraal afgezakt. Naast de hoogwaardigheidsbekleders kwamen ook heel wat gewone mensen naar de kathedraal om getuige te zijn van deze machtswissel. De Sint-Romboutskathedraal was tot in de nok gevuld.
...

Naast vertegenwoordigers van de andere religies in België, waren ook verschillende politici aanwezig. Zo kwamen Kamervoorzitter Siegfried Bracke, voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, minister van Staat Marc Eyskens, vicepremier Kris Peeters, minister van Justitie Koen Geens, gouverneurs Cathy Berx en Carl Decaluwé en lokale politici Bart Somers, Marc Hendrickx en Marina De Bie naar de kathedraal afgezakt. Naast de hoogwaardigheidsbekleders kwamen ook heel wat gewone mensen naar de kathedraal om getuige te zijn van deze machtswissel. De Sint-Romboutskathedraal was tot in de nok gevuld.VeiligheidsmaatregelenVoor de deur vielen de bijzondere veiligheidsmaatregelen op, met veel politie in de buurt. "Door terreurniveau 3 worden alle evenementen grondig getoetst", aldus Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek. "We zijn extra alert en onderwerpen iedereen aan een handtascontrole. Uiteraard brengt de komst van het koningspaar extra veiligheidsmaatregelen met zich mee, maar daarover kunnen we niet communiceren.""Deel wat je hebt"In zijn eerste homilie als aartsbisschop van Mechelen-Brussel riep Jozef De Kesel de christenen in het Nederlands en het Frans op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Deel met anderen, van welke religie of overtuiging ze ook zijn", klinkt het. "Deel wat je hebt. Je moet niet alles weggeven, maar geef wat je kan. Johannes vraagt een sterk engagement, maar niets dat extravagant is. Wie gedoopt is, distantieert zich niet van de anderen: wij delen een verantwoordelijkheid en solidariteit met alle mensen, van welke religie of overtuiging ook." De Kesel gaf aan waarom mensen zich moeten laten dopen. "Waarom ben ik een christen? Omdat de vreugde van mij een christen maakt. Niet omdat het moet of omdat ik me verplicht voel, maar volledig uit vrije wil en uit liefde. God kent ons en houdt van ons, en dat is het hart van het christendom.""Niet onverschillig"De Kesel hoopt dat christenen niet onverschillig blijven voor anderen. "Neen, God is geen onverschillige God. Wij mensen zijn Hem alles waard. Juist daarom vraagt Hij ons dat ene: dat ook wij niet onverschillig zouden zijn voor elkaar. Vooral niet voor hen die aan de kant staan en niet meetellen, armen en kwetsbaren, en de zovelen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat we eerbied hebben voor alle leven, hoe klein en kwetsbaar ook. Eerbied voor de religieuze of filosofische overtuiging van elke mens. Eerbied en zorg voor de planeet die we bewonen. We zijn ook verantwoordelijk voor de komende generaties. Het kan er hard aan toegaan in onze wereld. Juist dat vraagt ons het Evangelie: dat we zelf niet hard en onverschillig zouden worden, ongevoelig en genadeloos. Want dat is het wel wat ons vandaag het meest bedreigt: de globalisering van de onverschilligheid."De nieuwe aartsbisschop formuleerde ook meteen wat volgens hem de taak van de kerk wordt in de huidige maatschappij: "Herinneren aan respect en liefde, en oproepen tot barmhartigheid, dat is de missie van de kerk", klinkt het. "In een pluralistische en moderne samenleving vindt de kerk haar plek door een boodschap van liefde te brengen. In deze geseculariseerde cultuur kan en moet de kerk haar stem laten horen, zeker nu een religieus fundamentalisme vandaag voor een ware bedreiging zorgt.""Verbaasd"Voor De Kesel is het een grote verandering, aartsbisschop worden, een taak waaraan hij zich niet had verwacht. "Ik had echt niet gedacht dat men deze taak aan mij zou toevertrouwen", zei hij voor de inhuldiging. "Ik dacht dat mijn taak in Brugge nog niet volbracht was en was dus verbaasd te horen dat de paus mij had benoemd. Ik besef wel dat ik een zeer belangrijke taak heb gekregen, en dat maakt mij een beetje zenuwachtig. Veel mensen staan achter me en wensen me succes, maar dit brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Vandaag is een moment van vreugde, maar ook een van grote veranderingen. Voor de dienst van vanmiddag laat ik me leiden, alles is goed georganiseerd. Ik voel me verantwoordelijk maar ben absoluut niet zelfzeker over wat nadien komt. Er ligt een zware druk op mijn schouders, de verwachtingen zijn zeer groot."De Kesel hoopt dat de katholieke kerk evolueert naar een geëngageerde en open kerk. "We leven in een seculiere samenleving, maar moeten elkeen laten zijn wie hij is. Maar we moeten ook meeleven met wat er in de wereld gebeurt, we staan voor enkele grote uitdagingen, zoals de strijd tegen het terrorisme. De kerk is een element in onze samenleving, ook wij hebben daar een plaats in. Er heerst een beetje een vertrouwenscrisis, dus die moeten we aanpakken."(Belga - foto's Belga)