Tijdens een gezellig samenzijn werden de koning en de kampioenen van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de bloemetjes gezet.
...