Koning Albertlaan in Brugge wordt groener

Stefan Vankerkhoven

Deze week startten in opdracht van de dienst Openbaar Domein de vergroenings- en onthardingswerken aan de Koning Albert I laan in Brugge. Zo wordt één van de grootste en belangrijkste toegangswegen naar Brugge aangepakt en verfraaid. Er komen 35 nieuwe hoogstammige bomen, 883 m² oppervlakte wordt onthard, er worden 38.000 nieuwe bloembollen en 509 m² nieuwe vaste plantenborders geplant.

De Koning-Albert Iaan is een van de belangrijkste lanen van Brugge. Ze is de weg die loopt van de afrit van de autostrade Loppem tot aan het Station van Brugge. “Deze belangrijke laan gaan we opwaarderen door meer groen te voorzien en meer bomen. Deze week starten we met de werken tussen bosrand en het stationsplein”, klinkt het bij schepen voor Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Groen

De Koning Albert I laan is een gewestweg in beheer van Agentschap Wegen en Verkeer, enkel de ronde punten en de voetpaden zijn in beheer van de Stad. “De openbare groenvoorziening langs deze laan is niet duurzaam en kwalitatief aangelegd en bovendien slecht onderhouden”, bekent Mercedes Van Volcem, “Na overleg met AWV konden we toch al enkele stappen zetten om te komen tot een groenere en leefbare laan. De laan leidt immers tot het station. Het is toegangsweg die leidt tot het historisch centrum en al jaren wens ik al daar de laan te vergroenen. Een mooie toegangsweg naar een stad geeft al een eerste positief beeld van het vele moois dat zal volgen wanneer men de stad binnen rijdt.”

Ontharding

Om een groener en kleurrijker beeld van Koning Albert I laan te bekomen worden deze maand een reeks onthardingswerken gepland in de laan zelf, meer bepaald tussen het stationsplein en het rondpunt met de Koningin Astridlaan.

“De herinrichtingswerken zijn belangrijk. Ontharding is belangrijk om de stad aan te passen aan hevige regenvallen. We wensen ook dat het hemelwater zoveel mogelijk infiltreert zodat het rioleringsstelsel niet wordt belast. We planten ook 35 nieuwe bomen zodat de laan ook vergroent, mooier en leefbaarder wordt”, vervolgt Mercedes Van Volcem.

De werken kosten 147.334,26 euro. Eind 2022 volgt het stuk tusen frituru de bosrand en Kinepolis.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.