Dinsdagmiddag vond de hoorzitting omtrent de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor het gebedshuis van vzw Bader langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke plaats. Het stadsbestuur leverde begin dit jaar de omgevingsvergunning af aan vzw Bader, maar voor de derde keer op rij tekenden buurtbewoners bezwaar aan. Zo belandde het geladen dossier al voo...

Dinsdagmiddag vond de hoorzitting omtrent de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor het gebedshuis van vzw Bader langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke plaats. Het stadsbestuur leverde begin dit jaar de omgevingsvergunning af aan vzw Bader, maar voor de derde keer op rij tekenden buurtbewoners bezwaar aan. Zo belandde het geladen dossier al voor de derde keer bij de Provincie. De hoorzitting bracht alle betrokken partijen in het provinciehuis in Brugge samen. David Vandekerckhove, schepen voor Groen, was er namens de stad Harelbeke. Uit het voorbereidend verslag bleek dat de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar een weigering suggereerde. "Een gebrek aan een advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie houdt een procedurefout in", klonk het. Voor provincieraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) die zich vorige week dinsdag liet opmerken tijdens een protestactie, een teken dat het Harelbeekse stadsbestuur "deze moskee wil doorduwen tegen de wil van de omwonenden in. Alle wetten en regels worden in deze met de voeten getreden. Het dossier van de villa-moskee keert als een boemerang terug bij de politici in het stadhuis." Maar tussen het opmaken van het advies en de hoorzitting kwam er extra informatie waardoor die weigeringsgrond niet meer van tel was. "Het voorbereidend verslag is sowieso enkel richtinggevend", aldus schepen David Vandekerckhove. "De hoorzitting wordt altijd afgewacht alvorens tot een advies aan de deputatie te komen. Dat deze foutieve - of op zijn minst voorbarige - informatie naar buiten komt, past in de verkiezingsstrategie van Vlaams Belang en lijsttrekker Wouter Vermeersch." De deputatie heeft nu tot 4 juni de tijd om tot een beslissing te komen. "Het is vanaf nu voor alle partijen afwachten", besluit David Vandekerckhove.